Nyheder

Nyhedsbrev fra sygeplejeetisk Råd i Grønland

Posted on by Ken Jensen in Nyheder, SER Kommentarer lukket til Nyhedsbrev fra sygeplejeetisk Råd i Grønland

Kære medlemmer

Til generalforsamlingen sidste år blev der etableret et Etisk Råd i Grønland – med det formål at

  • Synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen
  • Støtte medlemmer som oplever etiske dilemmaer
  • Udvikle etiske retningslinjer

 

Vi har i årets løb opstartet processen om at udvælge værdier, som har betydning i sygeplejen i Grønland. Dette udvikles inden for rammen af de internationale retningslinjer for sygepleje. Idet Rådet mener at vi skal identificere den særlige kulturelle og samfundsmæssige kontekst indenfor et perspektiv om at der findes noget universelt menneskeligt. Vi samarbejder med andre sygeplejeetiske Råd i Grønland og har i september haft været repræsenteret på et Nordisk træf i Norge, som havde fokus på sygepleje og sociale medier.

Vi er i gang med at udvikle en hjemmeside, som er tilknyttet PK. Du kan finde den på http://pk.gl/ser/

Vi har endelig fået en mail adresse, skriv til os, hvis du har nogle etiske problemstillinger som du ønsker at vi arbejder med.

Vi er aktuelt 6 medlemmer i rådet, og har derfor plads til endnu et medlem for at være fuldtalligt

  • meld dig som kandidat

Du kan gøre det ved at skrive til os, eller til generalforsamlingen. Arbejder du uden for Nuuk, eller er du sygeplejestuderende, så vil vi særlig anbefale dig at stille op, idet vi efterstræber et mangfoldigt råd med forskellige perspektiver.

Se vores lille film om etikken i sygeplejen

På grønlandsk https://www.youtube.com/watch?v=fj923c6TuxE

På dansk https://www.youtube.com/watch?v=gHmlGb-X2lI

Mange hilser fra Sygeplejeetisk Råd

Fungerende formand Rikke Bruun de Neergaard


OK orientering uge 39

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til OK orientering uge 39

Kære Medlemmer.

PK afventer stadigvæk svar fra overenskomstafdelingen, i forhold til PPKs kommentarer, som vi sendte ultimo august.

PK har i forrige uge spurgt ind til, hvornår vi kan forvente en redigeret overenskomst tekst.

Økonomi og Personalestyrelsen  har svaret for en uge siden, at de arbejder hårdt på at få overenskomsterne rettet til.

De har ikke oplyst, hvornår de forventer at være færdige med arbejdet.

Såfremt det ikke er kommet i næste uge, retter PK og PPK igen henvendelse til Økonomi og Personalestyrelsen  .

Med venlig hilsen og god weekend
Ken Jensen
Formand for PK og Formand for PPK


Valg til PK’s bestyrelse

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Valg til PK’s bestyrelse

Kære PK medlemmer.

Er du kandidat til en post i PK’s bestyrelse?

Organisationens arbejde ledes af en bestyrelse, som er på valg hvert tredje år, jf. PK’s vedtæger §9 om bestyrelsen. I år er det de menige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. I 2019 er der valg til formandsposten.

Alle aktive medlemmer, samt pensionister er valgbare til bestyrelsen, som består af 7 dog minimum 4 medlemmer, inkl. formanden

Kandidater kan opstille nu og frem til 10. september 2018 og valget skal være afsluttet inden generalforsamlingen i uge 45.

Som bestyrelsesmedlem får du stor indflydelse på organisationens prioriteringer, effektuere generalforsamlingens beslutninger, du får mulighed for at påvirke politiske beslutninger og du bliver en vigtig medspiller i bestyrelsen.

Hvis du er nysgerrig og mener, at dine værdier stemmer overens med PK’s værdier og du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du nu muligheden. Du udfylder kandidatskemaet og vedlægger et valgoplæg indeholdende bl.a. din alder og erhvervserfaring samt, hvordan du positivt kan bidrage i bestyrelsesarbejdet, max. ½ side.

Du kan naturligvis også gøre din indflydelse gældende ved at opfordre en af dine kolleger, som du tænker kan have lyst, overskud og den rette tinstilling, til bestyrelsesarbejdet.

For yderligere information, download opfordringen og tilmeldingsblanketten her.

Med venlig hilsen
Ken Jensen
Formand

e-mail : formanden@pk.gl


Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Vi har for første gang haft et grønlandsk sygeplejeetisk råds delegation på det Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd.

Se mere på Facebook:

https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat/?hc_ref=ARQD9gSj_5_jLK_wMJDFz69kNybWpIOgk8M6v7N55nFWvJFoGqXHmziW8oXMyvxSMzg&__xts__[0]=68.ARBaiywAVNSHicUnNR3zos8GAQ3BLBG4sU4w-ldbpDS6Z4Sg3kjaVmcI8STeCOkM4KAli-b8nrq1gfbMTK8pk6vNbV02zGgo_7TE-jCB1GTzQ-q92somrNUehnRL3r3aFjUrqBDSw9koMLv9lGEEJLRGaJTH1N5w8ti_k9U85tqUsvKvny7WBQ&__tn__=kC-R


OK orientering uge 31

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til OK orientering uge 31

Kære medlemmer,

Der er fortsat fremdrift i forhold til renskrivningen af overenskomsterne.
PPK har gennemgået de tilsendte tekster og sendt kommentarer retur til ASA.
PPK har ligeledes modtaget udkast til de sidste tekster, der nu skal grundigt gennemarbejdes.

Med venlig hilsen
Ken Jensen
Formand for PK og Formand for PPK


Tid til forslag til generalforsamling

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Tid til forslag til generalforsamling

Kære medlemmer,

Torsdag den 1. november 2018 afholdes generalforsamling i PK.

Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK i hænde lørdag den 1. september 2018.

Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring.

Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale.

Alle aktive medlemmer og pensionister, kan stille forslag og har stemmeret. Det er samtidig bestyrelsens forventning at eventuelle forslagsstillere, deltager på general-forsamlingen for her at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand

Se beskeden i pdf-format.


OK orientering uge 25

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til OK orientering uge 25

Kære medlemmer,

Den denne uge har PPK haft en dialog med Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg og Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen.

Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg, lyttede til vores frustrationer vedrørende manglende udmøntning af overenskomsten og den manglende dialog med Økonomi- og personale styrelsen.

Det var mit indtryk at Pele Broberg udtrykte vilje til at handle på vores problemer.

Til mødet med Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen, oplyste vi de udfordringer som den manglende udmøntning medførte.

Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen, oplyste at Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg er orienteret om situationen. Økonomi- og personale styrelsen hører under departementet for finanser og hvorfor bl.a. overenskomstforhandlinger ligger udenfor Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen ansvarsområde.

PK har sendt en opfordring til alle medlemmer af Inatsisartut og hele Naalakkersuisut, til at følge og deltage i debatten på vores hjemmeside.

Der er i uge også kommet et §37 spørgsmål om den manglende udmøntning af vores overenskomst.

https://inatsisartut.gl/documents/para3637/2018/spm/119_2018_Overenskomst_sundhedsvaesnet_TMAR_da.pdf

PPK orienterer løbende sundhedskartellet i Danmark om vores situation. Formændene for PPK og sundhedskartellet i DK har ligeledes en løbende dialog om situationen. Sundhedskartellet i Danmark ikke har beføjelser til at blande sig i grønlandske anliggender.

PPK bestyrelsen, ser med særdeles stor alvor på situationen og arbejder ihærdigt for en snarlig løsning.

PPK er i overvejelser i forhold til at begære mægling herom, idet det ikke kan afvises, at den manglende udmøntning må anses for at være et overenskomstbrud. PPK vil i denne sag som i andre holde vores medlemmer orienteret omkring de skridt vi måtte foretage os.

PPK udsendt en pressemeddelelse om store udfordringer med rekruttering bl.a. på grund af den manglende udmøntning.

Undertegnede er blevet interviewet af KNR og Sermitsiaq og de er tilgængelige på internettet.

God weekend

Ken Jensen
Formand for PK og Formand for PPK


§37 spørgsmål

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til §37 spørgsmål

Kære medlemmer,

Vi skrev i fredag den 15.juni 2018 til alle medlemmer af Inatsisartut. Der har været flere politikere der har henvendt sig til os efterfølgende. Helt konkret er der stillet et §37 spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende den manglende udmøntning af vores overenskomst.

Det er positivt at der nu fra politisk hold er øget fokus på vores urimelige situation.

Den 18. juni – 2018

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Hvorfor er ikrafttræden af overenskomstforhandlingerne mellem Naalakkersuisut og sundhedsvæsnets personale, organiseret under fagforeningen PPK (Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit), forsinkede?
1. A. Hvilke kompetencer mangler Selvstyrets afdeling for, at få disse skrevet færdige?
1. B. Hvordan skaber vi fremover klare retningslinjer for rettidig omhu, således faggrupper ikke skal vente og vente, og sikrer at der kommer svar på henvendelser?

2. Hvor hurtigt kan PPk’s medlemmer forvente at overenskomst-aftalen der er indgået, udmøntes?

3. Er det korrekt at overenskomstforhandlingerne burde have været færdige i marts 2016, da den tidligere overenskomst udløb da?
3. A. Samt at aftalen blev forsinket, fordi Selvstyrets departement skulle finde pengene til lønstigninger, som de ikke havde finansieret da de kom til forhandlingerne?

4. Er det korrekt at aftalen lå færdig den 3. december 2017? Og at fagforeningen den 5. januar 2018 meddelte Selvstyret at de godtog aftalen, og at det blev aftalt at marts 2018 var deadline for udmøntning af disse, samt i maj 2018? 4. A. I så fald, hvad er årsagen til, at det tager så længe at få udmøntet aftalen mellem parterne?

5. Hvor ofte har der de sidste 10 år været forsinkelser i at få møder, aftaler eller udmøntning af aftaler mellem Selvstyret og PPK’s medlemmer?

6. Hvad mener Naalakkersuisut om disse forsinkelser, for store og for samfundet vitale faggrupper af deres borgere, som går og venter på deres overenskomster?

Begrundelse: Det virker beskæmmende, at der så ofte er forsinkelser i arbejdet med overenskomster. Det kunne være formålstjenstligt at høre, hvorfor dette sker, og særligt for så stor og vigtig en faggruppe som vort sundhedspersonale. Mangel på rettidig omhu i netop disse overenskomstforhandlinger rammer borgerne og sundhedsvæsnet urimeligt hårdt, da de får svært ved at rekruttere. Penge til vikar rekrutteringer er steget fra ca. 18 mio. kr. i 2015 til 28,6 mio. kr. i 2017, bl.a. som følge af, at overenskomsterne ikke kommer på plads, og selvfølgelig gør de dét – hvem vil arbejde et sted, hvor de ikke ved hvilken løn det er, og hvor arbejdsgiver, i dette tilfælde Selvstyret, udviser så grov ligegyldighed overfor din faggruppe?

Det er uacceptabelt, at der overenskomstforhandling efter overenskomstforhandling, forsinkes og udsættes. Det er et under at strejker ikke bryder spontant ud, og at folk ikke nedlægger arbejdet. Det presser også personalet her i landet, at rekruttering udefra er næsten umuligt uden en overeneskomst, og påvirker borger-betjeningen helt urimeligt.

Ligeledes synes det mærkeligt, at man sender forhandlere til overenskomstforhandlere der ikke har mandat til at forhandle. Det er uhørt. Det er meget, meget beskæmmende for Selvstyret, og os som politikere, at så stor og vigtigt en faggruppe – ja en livsnerve i samfundet – igen og igen underprioriteres.

Det giver vanskeligheder med rekruttering, i et i forvejen presset sundhedsvæsen, det giver utryghed blandt medlemmerne af denne faggruppe og så videre. Det virker uforståeligt set udefra, at man ikke kan planlægge sig korrekt og rettidigt ud af de her overenskomstforhandlinger.

Med ønske om svar inden for 10 arbejdsdage.

Tillie Martinussen
Samarbejdspartiet – Suleqatigiissitsisut


Overenskomst – Debat

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Overenskomst – Debat

Kære medlemmer,

PPK, sundhedskartellet i Grønland, har i den forrige uge konstateret at økonomi- og personalestyrelsen ikke har færdiggjort renskrivningen af den indgået overenskomst tekst. Det betyder konkret for alle der arbejder under PPK overenskomsterne, at udmøntning af ensretningsprojektet indenfor sundhedskartellet ikke udmøntes som forventet.

PPK har forespurgt økonomi- og personalestyrelsen flere gange om en dato for hvornår de forventede at kunne præsentere en færdigskrevet overenskomsttekst. Dette har de først svaret på onsdag den 6. juni 2018, hvor de ikke angiver en dato for færdigskrevet overenskomsttekst, men blot anfører at de ikke har nedprioriteret arbejdet. PPK har bedt om en konkret dato og afventer svar.

PPK har afholdt et TR-møde den 7. juni hvor hovedkonklusionerne var, at PPK skulle afsøge følgende:

– om der var juridisk grundlag for at søge bod i forhold til det indgåede resultatpapir

– at PPK skulle søge kontakt med samarbejdsorganisationerne i Danmark, mhp. sparring i forhold til nuværende situation

– at bestyrelsen i PPK og de enkelte organisationer, skal overveje en strategi i forhold til pressen og involvering af det politiske niveau

Derudover var der et ønske om, at der ugentlig blev lavet en status, for at informere og oplyse alle PPKs medlemmer om udviklingen i forhold til overenskomsten, og hvilke tiltag der er blevet sat i værk fra PPKs bestyrelse.

PPK arbejder intensivt på de ovenstående punkter. Information vil ske løbende dog mindst en gang om ugen.

PPK har udfra resultatpapiret afventet den forventede udmøntning senest ved udgangen af maj 18. PPK har ikke haft anledning til at tro at dette ikke skulle ske. Derfor reagerer PPK først nu da det er PPKs opfattelse, at situationen er uacceptabel. Sundhedskartellet vil arbejde målrettet på at få løst denne.

PPKs bestyrelse har drøftet situationen. Vores primære strategi vil være, at vi nu henvender os til det politiske niveau som er ansvarlige for at sundhedssektoren fungerer ordentligt. PPK vil kræve en dialog med politikerne og vil have svar på hvorfor de tillader, at man ikke tager ansvar og medvirker til, at i medlemmer får den udmøntning der er stillet jer i udsigt. PPK vil udfra de tilbagemeldinger vi får fra politisk side tage videre stilling til hvad der skal gøres.

PPK opfordrer alle medlemmer til aktivt at deltage i debatten ved at følge debatten på PKs facebook side, da debatten vil være aktiv i dette forum. Det er vores forventning at debatten foregår i et sobert og ordentligt sprog hvor fokus er på sagen.

Du kan klikke på følgende link: https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat/

På bestyrelsens vegne

Ken Jensen
Formand for PK

Download brevet i PDF-format her!


Haste TR-møde om overenskomsten

Posted on by Ken Jensen in Nyheder Kommentarer lukket til Haste TR-møde om overenskomsten

Kære medlemmer,

PK/PPK har af omveje fået oplyst at arbejdet med at få renskrevet den indgåede overenskomst først for nylig er gået i gang.

PK/PPK finder det ganske urimeligt at PK/PPK skal orienteres på denne måde. Det er ganske urimeligt at Økonomi- og Personale styrelsen ikke orientere PK/PPK løbende i forhold til hvorledes arbejdet med overenskomsten fremskrider. Det er ganske uacceptabelt at Økonomi- og Personalestyrelsen ikke prioriterer samarbejdet med de faglige organisationer. Det er ligeledes uacceptabelt at Økonomi- og Personalestyrelsen ikke prioritere arbejdet med overenskomsten eller den information vi forventer løbende som vi derfor ikke kan videregive til vores medlemmer.

Til orientering har PK/PPK bedt Økonomi- og Personalestyrelsen 3 gange om hvornår vi kunne forvente en overenskomsttekst. Men de har ikke svaret på disse henvendelser.

PK/PPK har gennem hele overenskomst processen været samarbejdsvillig og konsekvent været yderst forstående for de udfordringer Økonomi- og Personalestyrelsen har haft i forhold til at afvikle processen.

PK/PPKs medlemmer har naturligvis en berettet forventning om dels at få information om hvornår deres løn bliver udmøntet dels at få information om hvorledes deres honorering vil være efter den nye overenskomst.

Derfor har PK/PPK spurgt styrelseschef Lars Dencker for Økonomi- og Personalestyrelsen i går den 6. juni 2018 hvor langt processen er og om de oplysninger PK/PPK har fået andetsteds fra er rigtige. Økonomi- og Personale styrelsen har i dag tilsendt PK/PPK et svar uden de angiver en dato for hvornår de forventer at arbejdet med overenskomsten er færdiggjort. Dette er naturligvis langt fra tilfredsstillende og PK/PPK vil følge op på dette.

PK/PPK har indkaldt til et haste TR-møde den 7. juni 2018 for at informere om processen og få diskuteret de fremad rettede tiltag.

Så snart der er nyt vil PK/PPK orientere om det.

Med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand for PK og PPK.

Download formandens brev her!