pk.gl

 

Medlemskab

Alle sygeplejersker og radiografer i Grønland, der er ansat i forhandlede stillinger, kan være medlem af PK.

Kontingent:

Fuldtid: kr. 559,-/md

Passive: kr. 200,-/kvartal

Deltid (under 30 timer om ugen): kr. 469,-/md

Studerende (pr. 1.januar 2013): kr. 50,-/md

Kontingentet betales forud, og indbetales for 3 måneder af gangen.

Indbetalingerne foregår til DSR’s kontingent service, den 1. februar, den 1. maj, den 1. august og den 1. november.

Seneste rettidige betaling er den 3. i måneden!

I henhold til samarbejdsaftalen mellem Peqqissaasut Kattuffiat og Dansk Sygeplejeråd er man kollektivt passivt medlem af den organisation, som man for indeværende ikke er aktiv i. Det betyder også, at man kun skal betale kontingent til den foreningen man aktivt er medlem i. Aktive medlemmer overflyttes ”automatisk” mellem vores to organisationer. Dog skal det nævnes, at man ikke har stemmeret i den organisation hvor man er registreret som passivt medlem.

Nyansatte vil få en mail fra Peqqissaasut Kattuffiat, med uddybende information: Samarbejdsaftalen, PK’s vedtægter, kontingent og lidt praktisk info om PK.

Aktive medlemmer af PK pr. juli 2015

PK tillidsrepræsentanter pr. juli 2015