Kære medlemmer

Sygeplejeetisk Råd i Grønland har eksisteret siden efteråret 2017, hvor det blev nedsat på generalforsamlingen.

Rådets medlemmer:
Pauline Olesen, formand
Birthe Kølle, næstformand
Else Thygesen, suppleant til formandsskabet
Aniita Lund Lynge
Anita Weiss
Linn Ivalo Liimakka Laue

Rådet vil meget gerne i dialog med medlemmerne

  • oplever du/I etiske dilemmaer i hverdagen,
    eller går du/I og tumler med etiske spørgsmål i forhold til sygeplejen?

– så skriv til os på ser@pk.gl og vi vil drøfte problemstillingen i Rådet og vende tilbage til dig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Sygeplejeetisk Råd i Grønland
040219


Grønland har fået sit første Sygeplejeetiske Råd

Rådet blev enstemmigt vedtaget og valgt på PK’s ordinære generalforsamling som blev afholdt den 2. november 2017.

Etikkens betydning i samfundet

            
Rikke, Lili, Pauline, Birthe, Inuuti, Karen og Paama udgør pt. det Sygeplejeetiske Råd i Grønland.

Grønland, den grønlandske kultur og det grønlandske samfund påvirkes med hast og nye muligheder. Der tages vigtige politiske valg, som har indflydelse på både samfundet og det enkelte menneske. Dette gælder for alle, uanset om man bor i en by eller bygd – uden eller med uddannelse – kvinde eller mand – i erhverv eller uden arbejde.
Det er vigtigt at drøfte fælles værdier og give etikken en plads i vigtige beslutninger, som har betydning for livet i Grønland. Det er vigtigt også at drøfte de spørgsmål, som ligger uden for det juridiske felt, men som handler om, hvordan vi gerne vil leve, og hvad der er vigtigt for at leve gode liv.

Etik i sygeplejen

Sundhedspersonale møder mange vanskelige dilemmaer gennem deres arbejde, og en del af disse dilemmaer omhandler også etiske problemstillinger. Sygeplejersken skal træffe svære valg og står ofte alene med de store spørgsmål, hvilket kan skabe usikkerhed og utryghed hos den enkelte sygeplejerske.
PK har haft fokus på etiske udfordringer i sygeplejen siden 2012, hvor tidligere formand Inuuti Fleischer i 2013 holdt oplæg om dette til Grønlandsk Medicinsk Selskab. PK har deltaget i årsmødet for Nordiske Sygeplejeetiske Råd flere gange og selv været vært i 2015. Her støttede daværende Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde Doris Jacobsen udviklingen af et Sygeplejeetisk Råd og anbefalede, at man kunne se på erfaringerne, der ville udvikles i et sådant råd, med henblik på at udvikle et generelt etisk råd i Grønland.
Formål med et sygeplejeetisk råd.

Rådets formål

At synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen, støtte medlemmer, som oplever etiske dilemmaer, og udvikle etiske retningslinjer. Rådet vil på denne måde bidrage til at højne kvaliteten af sygeplejen for den enkelte patient.

Rådets opgaver

Rådets opgaver indbefatter:
• Udvikle og fremme sygeplejerskers faglige etiske standard
• Afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål, stillet af PK´s medlemmer eller af PK
• Tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering
• Udvikle sygeplejeetiske retningslinjer og herefter vurdere dem og komme med ændringsforslag i fremtiden
• Udvikle og udbrede kendskabet til de sygeplejeetiske retningslinjer
• Undervise og holde foredrag
• Skrive artikler og synspunkter
• Afgive høringssvar og vejlede medlemmer
• Samarbejde om fagetiske problemstillinger med PK, studerende og relevante råd
• Informere om Rådets arbejde
• Repræsentere Rådet ved at deltage i konferencer m.m.

Ovenstående opgaver rummer mange forskellige elementer, og opgaverne vil i praksis også skulle prioriteres og udvælges ud fra de valgte medlemmers kompetencer og ressourcer.