Søg
Close this search box.

Arbejdssteder

PK opfordrer ved ansættelse i Grønland den enkelte sygeplejerske til at kontakte den lokale sygeplejefaglige leder, idet man herved kan få oplyst forhold om arbejdstids-tilrettelæggelse, boligforhold m.v.

Distriktssygehuse

Som ansat på et distriktssygehus vil du arbejde sammen med en enkelt eller flere kolleger. Arbejdsområdet er meget alsidigt og omfatter opgaver på sengeafdeling, i lægekonsultation, skiftestue, skadestue, operationsstue, ambulatorie m.m.

Mange steder har man, foruden de akutte indgreb, også en fast dag om ugen til mindre operationer. Der finder lokalt en vis oplæring sted.

Vagtarbejdet deles ligeligt mellem de ansatte sygeplejersker og på de mindre sygehuse har man tilkaldevagt fra egen bolig.

Bygd

Vil man arbejde mere selvstændigt, gives der mulighed for ansættelse som stationssygeplejerske i en bygd med ca. 250-600 indbyggere. Man skal kunne lidt af hvert, i og med at man ikke i det daglige arbejde har en læge ved hånden. Ved konsultation af behandlingskrævende patienter kan man ved at kontakte den vagthavende læge på det lokale distriktssygehus, få ordineret medicin eller indhentet et behandlingsforslag.

Opgaverne er mangeartede. Man skal bl.a. varetage suturering, lægge gipsskinne, vaccinere børn, alt akutarbejde, gøre patienter klar til viderebefordring til byen, information og forebyggende arbejde, sundhedspleje og hjemmesygepleje m.v.

Arbejdet på en sygeplejestation udføres i samarbejde med en sundhedsmedhjælper eller en anden medarbejder, der tillige kan fungere som tolk, når dette er påkrævet.

Som stationssygeplejerske kan man ikke undgå at blive integreret i det grønlandske lokalsamfund, med alle dets glæder og sorger.

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Mulighed for ansættelse på en specialafdeling eller sengeafdeling er mere til stede på landssygehuset, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Her varetages den mere specialiserede behandling og følgende specialer er til stede: kirurgi, gynækologi, obstetrik, børneafsnit, intern medicin, psykiatri, anæstesi, operationsgang, røntgen, fællesambulatorium, patienthotel samt intensiv afdeling. Man er dog stadig i stort omfang nødsaget til at sende patienter til Danmark til yderligere specialiseret behandling.

Desuden findes der i Nuuk Sundhedsdistrikt en lægeklinik, hvor modtage/skadestuefunktionen indgår.

Sundheds- og hjemmesygepleje

I alle større sundhedsdistrikter er der normeret sundhedsplejerske samt somatisk og psykiatrisk hjemmesygeplejerske.

I mindre distrikter er der normeret sundhedsplejerske samt en hjemmesygeplejerske, hvis funktioner også omfatter psykiatrisk hjemmesygeplejerske.

Patientledsagelse

Der er i Grønland meget store geografiske afstande, hvorfor patienter der skal til viderebehandling ofte må transporteres over lange afstande og i tilfælde af en varighed op til flere dage. Til disse transporter kræves ofte faglig ledsagelse.