Vi er pr. 23 januar 2018, flyttet til nye kontorlokaler på Jagtvej 13-1001. Telefonnumre og e-mail-adresser er uændret.

Pressemeddelelse omkring:
Øget risiko for corona-smitte i sundhedsvæsenet

Klik her for at downloade og læse hele pressemeddelelsen!

Klik her for at læse pressemeddelelsen på grønlandsk!


Arbejdsgruppe om arbejdstidsaftale

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i februar måned 2020 havde arbejdsgiver et ønske om at revidere / forhandle vores arbejdstidsaftale gældende for hele sundhedskartellet. Da udkastet fra arbejdsgiver i vores optik var urealistisk at nå til forhandlingen, aftalte vi med arbejdsgiver, at de skulle fremkomme med et gennemarbejdet oplæg inden den 1.oktober 2020.

Arbejdstidsaftalen er gældende for hele PPK dvs. organisationerne:
Jordemødre
Bioanalytiker og farmakonomer
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Kost og ernæring
Sundhedsassistenter
Sygeplejersker og radiografer

Sundhedskartellet har oprettet en arbejdstidsgruppe som skal analysere og komme med anbefalinger til den kommende forhandling af arbejdstidsaftalen.

I gruppen deltager:
Freya J. Holden, Fysioterapeut
Nicole Vincent, PK
Julie Berantzino-Folnæs, PK
Jette Jespersen, PK
Anne Schumann, Jdm
Charlotte Bøgelund, Jdm
Karen Poulsen, SA
Maaliannguaq Holm, Bio
Tania Vodstrup, Rtg/PK
Ken Jensen, PPK


Anmeldelse af kandidat til suppleringsvalg til Bestyrelsen i Peqqissaasut Kattuffiat juni 2020

Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund.
Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, ineriartortitsineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq.
Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse har 2 pladser til bestyrelsen og 1 suppleant pladser ledige, hvortil der kan kandideres og vælges i alt 3 nye medlemmer.
Som medlem af PK’s bestyrelse vil du være med til at effektuere generalforsamlingens beslutninger og samtidig får du stor indflydelse på bl.a. overenskomst og sygeplejen i Grønland.

Klik her for at downloade formularen (pdf-format) til tilmelding af en kandidat til suppleringsvalget.


Kære medlemmer,

PK har forespurgt Center for arbejdsskader i Grønland om smitte med coronavirus er en arbejdsskade.

De bekræfter at det er en arbejdsskade hvis du bliver smittet på arbejdet med coronavirus.

CFA skriver:

Reglerne er de samme i dansk og grønlandsk lov. Du kan læse mere på vores hjemmeside.

https://aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2020/4_marts_coronavirus.aspx

https://aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2020/17_april_COVID19.aspx

Det vil sige at du skal anmelde det hvis du på arbejdet bliver smittet.

Man kan anmelde det via: www.anmeld.gl.

Du kan også spørge din TR om hjælp til dette.


Se og hør formandens tale til 1. maj 2020
Klik her


Kære medlemmer,

Nu har vi i over to uger været i corona smittens benlås.

Heldigvis er der kun 10 smittede, hvor man forventer at alle snart er raskmeldte. Ikke mindst kan vi være glade for, at de indrettede afsnit/stuer til corona patienter er gabende tomme fordi der ikke er nogle corona patienter indlagt.

Men det betyder ikke vi kan bryde ud af benlåsen endnu. Vi er fortsat nødt til at følge de anbefalinger der er angivet fra Selvstyret og landslægeembedet.

Hold afstand – hav god hygiejne – host i ærmet mm. Hold dig løbende orienteret  på www.nun.gl og www.coronasmitte.dk.

For ansatte i sundhedsvæsenet kan man også følge med på D4 hvor der er mange oplysninger og informationer om corona smitten.

PK har kontaktet sundhedsledelsen i forhold til værnemidler på sundhedsvæsenets forskellige lokationer. Sundhedsledelsen oplyser at der for nuværende er værnemidler nok. Det kan dog forekomme, at der enkelte steder hvor lageret af værnemidler ikke er stort. Andre steder er der til gengæld større lagre. Sundhedsledelsen er derfor i gang med at sikre, at der alle steder er nok værnemidler blandt andet ved at omfordele værnemidlerne. Sideløbende modtages der fortsat leveringer af værnemidler fra Danmark, som er med til at sikre tilgængeligheden af værnemidler på tværs af sundhedsvæsenet.

Usikkerheden om corona smitten giver os alle en utryghed i mere eller mindre grad. PK opfordrer jer til tale sammen om hvad I kan gøre på jeres arbejdsplads for at forebygge smitte. Tal også med jeres ledere for sammen af finde de bedste løsninger på jeres arbejdsplads.

PK står også til rådighed hvis I ønsker at tale med os.  

Endnu engang tak for jeres store indsats og kamp for os alle.


Overenskomster 2020

Se alle de nye aftaler her!


Coronavirus i Grønland

Kære medlem,

Situationen med coronavirus er nu kommet helt nær på os alle.

Der er nu konstateret det første tilfælde af coronavirus i Grønland. Det betyder at plejepersonalet snart kan forvente, at vi i sundhedsvæsenet og kommunerne skal pleje patienter med coronavirus.

Vi forventer, at langt hovedparten af de smittede kommer i hjemmekarantæne og derfor ikke skal håndteres af sygeplejersker ud over prøvetagningen.

PK vil opfordre til, at vi alle bevarer roen og følger de forholdsregler der er udstedt af landslægeembedet og epidemikommissionen.

Det anbefales at alle unødvendige rejser udsættes i mindst 14 dage, at vi ikke samles i større forsamlinger og at vi følger de hygiejniske principper der er oplyst. Man kan fx se på www.nun.glwww.conoronasmitte.dk – telefon coronahotline 801100 – mail: corona@nanoq.gl

Hvis du har planlagt ferie i de næste 14 dage så vil PK opfordre dig til, at kontakte din nærmeste leder i forhold til afvikling af ferien.

Vi skal sammen forbedre os på, at alt sundhedspersonale der kan bidrage til kampen mod coronavirus skal yde en ekstraordinær indsats.

Derfor opfordrer PK til at vi alle byder ind og taler sammen om, hvordan vi kan hjælpe hinanden i denne helt ekstraordinære situation.

Der kan blive behov for at opfordre dem der fornyelig er gået på pension samt sygeplejestuderende til at hjælpe.

PK støtter op om dette men det skal naturligvis være både fagligt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at løse opgaverne. Derfor har PK en klar forventning om, at der udarbejdes klare retningslinjer for udførslen af arbejdet på den enkelte arbejdsplads.

Det helt unikke her i Grønland er, at vi er vant til at løse opgaver der kræver samarbejde og løsninger som ikke lige står i lærebøgerne. PK tror på at I kan hjælpe ledelsen og samfundet med at finde de løsninger der er påkrævet på netop Jeres arbejdsplads.

PK opfordrer lederne på alle niveauer til at tale med TR og medarbejderne for at sikre, at alle føler sig trygge i det arbejde som forestår.

PK ved at der er usikkerhed mange steder og vi er opmærksomme på at der skal passes godt på sygeplejersker og radiografer, så vi sammen kan levere den store indsats som det vil kræve. Vi skal fortsat kunne passe de svage og syge i vores samfund.

PK er i tæt dialog med landslægeembedet og sundhedsledelsen.

Klik her for 13 gode tips vedrørende håndteringen af krisen.

Hvis du har spørgsmål så opfordrer vi til at spørge din TR eller PK. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål.

På bestyrelsens vegne

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards

Ken Jensen

Peqqissaasut Kattuffianni Siulittaasoq / Formand for Peqqissaasut Kattuffiat


Overenskomstresultat 2020

Kære Medlem.

Resultatet af overenskomsten, er kommet.

Det blev til et JA fra PKs medlemmer.

Det blev også et samlet JA fra PPK.

Afstemnings resultatet fremsendes til overenskomstafdelingen, som her efter indstiller resultatet til  godkendelse hos Naalakkersuisut.


Generalforsamlingen 2019

Herunder kan du downloade og læse informationer og dokumenter vedrørende PK’s generalforsamling i 2020.

Download og læs oplæget til generalforsamlingen (PowerPoint)

Download og læs Fomandens tale på generalforsamlingen (PDF)

Download og læs referatet af generalforsamlingen (PDF)


SER’s fremlægning til generalforsamling 2019

Klik her og læs om Sygeplejeetisk råds fremlægning  til PKs generalforsamlingen 2019


Det nye Tikiusaaq er udkommet

Lige inden jul, fyldt med en masse spændende artikler, lige til at blive klogere af og glad for.

Til højre herfra, kan du klikke på forsiden og enten læse online på Issuu, eller downloade til egen computer i PDF-format.

God læsning og glædelig jul fra redaktionen.


Alle aftaler nu underskrevet.

Nu er de sidste aftaler langt om længe underskrevet. Så kan PK se frem til de nye overenskomst forhandlinger som starter den 20.januar 2020.

PK er parate og helt klar til forhandlinger. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at det bliver en succesfuld forhandling og at den ar afsluttet  til tiden.


Kære medlemmer af PK og sygeplejestuderende

Brænder du for sygeplejen og for at arbejde med sygeplejeetiske problemstillinger, så er der nu mulighed for at komme med i Sygeplejeetisk Råd i Grønland.

Skal det være dig? Så skriv til ser@pk.gl – om dig selv og hvorfor du gerne vil være med, – eller stil op til Generalforsamlingen.

Er du sygeplejestuderende, så har du mulighed for at være med i arbejdet uden stemmeret. Det er som oftest kun ved konstituering af Rådet, hvor vi stemmer, idet rådet ønsker at inddrage så mange etiske perspektiver som muligt på vores virksomhedsfelt.

Måske deltog du på vores temasession om sundhedsetik på NUNAMED2019, Grønlandskmedicinsk konference, men derudover er vi aktuelt i gang med mange spændene opgaver.

Vi udarbejder sygeplejeetiske retningslinjer i Grønland.

Vejleder medlemmer og andre i forhold til etiske problemstillinger indenfor sundhedsområdet

Udarbejder en etisk refleksionsmodel og undervisningsmateriale og samarbejder med andre sygeplejeetiske Råd i Norden

Se mere om Rådet og vores arbejde på http://pk.gl/ser/

https://www.youtube.com/watch?v=gHmlGb-X2lI

Send en mail inden generalforsamlingen – eller stil op på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger medlemmerne til Rådet, som derefter mødes og konstituere sig.

Med venlig hilsen

Rikke Bruun de Neergaard

Formand for Sygeplejeetisk Råd


Dagsorden til Generalforsamlingen, torsdag den 31. oktober kl. 18.00

Kære Alle,

Så er der indkaldt til generalforsamling 2019

Du kan download dagsordenen her (pdf-format).


Genvalg af formanden

Kære Alle.

Orientering fra sekretariatet:

Ken Jensen er genvalgt til formand for Peqqissaasut Kattuffiat, uden modkandidater.


Opfordring til forslag
til generalforsamling i PK

Kære medlemmer,

Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK i hænde søndag den 1. september 2019.

Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring.

Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale.

Alle aktive medlemmer og pensionister, kan stille forslag og har stemmeret. Det er samtidig bestyrelsens forventning at eventuelle forslagsstillere, deltager på generalforsamlingen for her at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand


Stil op som kandidat

Kære Alle.
Stil op til som kandidat til suppleringsvalg.
Som medlem af PK’s bestyrelse vil du være med til at effektuere generalforsamlingens beslutninger og samtidig får du stor indflydelse på bl.a. overenskomst og sygeplejen i Grønland.
Har du spørgsmål i forbindelse med et kandidatur eller bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen (kontakt data findes på www.pk.gl) eller formanden på formanden@pk.gl eller på tlf. 533717.

Du kan downloade blanketten til anmeldelse af kandidat her.


Formandsvalg til PK

Kære Medlemmer,

Jf. Vedtægter for Peqqissaasut Kattuffiat (PK)/Grønlands Sygeplejerskeorganisation for sygeplejersker og radiografer § 9 stk. 5:

Ordinært valg af formand finder sted i 2007 og herefter hvert 3. år.

Anmeldelse som kandidat sker i PK senest den 10. september i valgåret. Valget skal være afsluttet inden generalforsamlingen. Såfremt der kun er anmeldt én formandskandidat, er denne valgt uden afstemning…

Kandidater bedes udfylde, vedhæfte ’anmeldelse af kandidat’ (pdf-format) og maile denne til sl@pk.gl med ’formandsvalg’ som emnefelt.

Sekretariatet oplyser at formand Ken Jensen genopstiller som formand.


Mæglingsmøde

Kære medlemmer,
I forbindelse med den aftale der er indgået med ArtcticCareConsultant har PK aftalt mæglingsmøde med Økonomi- og personale styrelsen den 27.juni 2019.


Få et kig ind i maskinrummet

Kære medlem af PK,
Hermed en gylden mulighed for dig der ønsker mere indblik i det arbejde bestyrelsen af din fagforening laver. Vi vil hermed invitere dig til vores næste bestyrelsesmøde. Mødet finder sted mandag d. 27/5 2019 kl. 16.15-19.30.
Alle vores bestyrelsesmøder er åbne for medlemmerne, det eneste det kræver, er at du skriver en mail til PPK sekretær: sl@pk.gl , vi skal bruge din tilmelding så vi er sikre på at have stole nok :)
Bestyrelsen spiser aftensmad sammen under mødet, men der er ikke mad til de øvrige fremmødte, så det kan anbefales at tage en snack med.
Dagsorden vil blive lagt sammen med dette opslaget  så snart den er klar, der vil muligvis være lukkede punkter, hvilket vi i så fald vil forsøge at lægge ved slutningen af mødet.
Vi håber at se mange interesserede medlemmer. Det hele foregår i PKs lokaler, Jagtvej 13, lejl. 1001.

Mvh. PK bestyrelse

Download dagsordenen til bestyrelsesmødet her (pdf-format), så er du forberedt.


Afvigende lønforhold til eftertanke

PK er blevet opmærksomme på, at der nu rekrutteres sygeplejersker til Grønland gennem ArticCareConsult. Rekrutteringen sker med lovning på lønforhold, der afviger ganske betydeligt fra overenskomsten gældende for området. PK har rettet henvendelse til Sundhedsledelsen og i øvrigt krævet spørgsmålet forhandlet mellem overenskomstparterne i henhold til parternes hovedaftale. Det er PK’s holdning, at lønmidler inden for sundhedsvæsenet i Grønland for så vidt angår sygeplejersker primært skal gå til de fastansatte hårdtarbejdende sygeplejersker, som vi opfatter som rygraden og stabiliteten inden for området. Det er det PK vil arbejde for.


Sygeplejens dag 12. maj 2019.

Kære kolleger og medlemmer af PK.

Snart har sygeplejeuddannelsen 25 års jubilæum.

Det er en milepæl at vi gennem 25 år har uddannet sygeplejersker her i Grønland.

Sygeplejersker er en meget vigtig del af både social- og sundhedsvæsenet. Vi har som sygeplejersker et af de mest spændende og varieret arbejdsliv man kan få her i Grønland. Arbejdsopgaver som omsorg, sygepleje, koordinering mellem faggrupper og mange andre opgaver er en del af arbejdet som sygeplejerske.

For 25 år siden blev de første uddannet. I dag er de uddannet ca. 160. Da der er ca. 300 sygeplejerskestillinger alene i sundhedsvæsenet er der et stykke vej til at alle stillinger kan være besat af sygeplejersker som er uddannet her i Grønland. Det er PKs ønske at vi alle er med til at løfte opgaven med at uddanne nye kolleger.

PK håber at vi fremover er flere fastansatte sygeplejersker som er uddannet her. Fremtiden må vise om stillingerne en dag er besat med sygeplejersker der er uddannet her.


Sygeplejeuddannelsen fylder 25 år, i den anledning inviterer vi til
Kaffemik
Onsdag den 15. maj, i kantinen på Ilimmarfik, kl. 14-17.

Læs hele invitationen her (pdf-format).


Mindeord Aase Nygaard

Aase Nygaard som var æresmedlem i Peqqissaasut Kattuffiat siden 2013, sov stille ind tidlig morgen den 30.april 2019.

Aase blev sygeplejerske fordi hendes forældre sendte hende afsted som 8 årig fra Scoresbysund til sine bedsteforældre i Danmark. Hendes bedstefar var praktiserende læge og bedstemoderen var sygeplejerske som hjalp til. Når bedstemoderen ikke var hjemme, blev Aase ofte kaldt ind i konsultationen for at hjælpe med assistere hendes bedstefar. Bedsteforældrerne havde været i Grønland fra 1916 til 1920 og Aases far blev født i Ilulissat i 1917. Aase boede hos sine bedsteforældre i 7 år og det blev helt naturligt for Aase at hun skulle blive sygeplejerske.
Da Aase havde boet i lang tid i Danmark uden sine forældre valgte Aase straks efter endt sygeplejerskeuddannelse på Bispebjerg at søge arbejde i Grønland, for bl.a. at være sammen med dem.

Aases forældre boede på det tidspunkt i Ammassalik og da hun grundet manglende erfaring ikke kunne starte der, startede hun på kvindekirurgisk afdeling på Sana i Nuuk i 1965.
Senere tog hun tilbage til Danmark, videreuddannede sig og fandt tillige sin mand. Han ville godt tage med til Grønland i 2 år men ikke en dag længere. Han blev dog så grebet af livet her så det blev helt naturligt at de blev.
Der kom børn til og i mellemtiden blev Aase forstanderinde for Sundheds- og Sygeplejen i Grønland (senere omdøbt til landssygeplejerske).

Aase har i sin karriere været ansat som almindelig sygeplejerske, afdelingssygeplejerske og efter endt videreuddannelse, som oversygeplejerske først på Lægeklinikken, som var selvstændig dengang og derefter som oversygeplejerske på Sana, som dengang var betegnelsen for den ledende sygeplejerske.
I 1973 blev jeg blev Aase landssygeplejerske. Efter et ophold i Danmark i 1977-78 blev Aase ansat som forstanderinde på Sundhedsmedhjælperskolen.
I 1981 blev Aase igen landssygeplejerske. Hun var således ansat som øverst ansvarlig for sygeplejen i Grønland indtil man nedlagde stillingen i 1990. Ved Hjemmestyrets overtagelse af sundhedsvæsenet i 1992 blev Aase anmodet om at vende tilbage som leder af personaleafdelingen i direktoratet og senere som sekretariatschef på DIH.

Aase har haft en stor betydning for sygeplejen i Grønland og var fortaler for at man skal tage sig god tid til de opgaver man har samt tage sig af hinanden. Hun havde også de råd til udefra kommende kolleger, at de skulle lytte til de der arbejdede her og at man som nyankommen skulle ”stikke fingeren i jorden” inden man lavede forandringer.

De sidste 1½ år har PKs sekretariat haft kontor lige overfor Aases bolig og har haft mange gode stunder med en kop kaffe og en snak. Vi kommer til at savne disse stunder.

Aase efter lader børn og børnebørn – vores tanker går til dem.

Æret Aases minde

Ken Jensen
Formand for PK


Læserbrev
En sygeplejerskes beretning fra min hverdag i 2019

Læs Mia Sørensens tankevækkende læserbrev fra Dronning Ingrids Hospital.

På dansk, PDF-format
På grønlandsk, PDF-format


Pressemeddelelse
Et symptom på sygdom i sundhedsvæsenet

PK har sendt en presse meddelelse i forbindelse med at Aasiaat sýgehus indtil videre ikke længere skal være fødested.

Læs hele pressemeddelelsen her (pdf-format).


Medlemsmøde

PK inviterer til medlemsmøde tirsdag den 9.april 2019 hvor vi følger op på det første medlemsmøde i forbindelse med kravs indsamling til overenskomstforhandlingerne i 2020.

Det afholdes på Dronning Ingrids Hospital i  konference lokale 1 fra kl. 16:15 til 17:00.


Kravsindsamlingen til ny overenskomst i april 2020

Kære medlem,

Kravsindsamlingen er nu startet til den kommende overenskomst i april 2020.

Det foregår ved at logge ind under punktet, FOR MEDLEMMER, på PKs hjemmeside.

Første gang du vil logge dig ind skal du registrerer dig. Når du har registreret dig skal du godkendes af sekretariatet. Du skal være opmærksom på at der kan gå på til en arbejdsdag med denne proces. Du vil modtage en mail når du er godkendt.

Kravsindsamlingen afsluttes den 31.maj 2019 kl. 12.

Har du spørgsmål, ideer eller andet til kravsindsamlingen kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller PK på sl@pk.gl.


Lønseddel for december 2018

Kære medlemmer,

I har nu fået jeres lønseddel for december-lønnen. Lønspecifikationerne er i mange tilfælde uoverskuelige.

Hvis I oplever at der er fejl, den er uforståelig eller at der er manglende tillæg så skal I først henvende jer til jeres leder.

Det er aftalt at ingen må gå ned i løn i forbindelse med denne udmøntning! Henvend jer straks til jeres leder hvis I mener I uretmæssigt er gået ned i løn.

Kopi orienter eventuelt PK på følgende mail: sl@pk.gl

PK kan dermed følge med i sagen.


Indkaldelse til STORMØDE, torsdag den 13.

Kære medlemmer,

PKs bestyrelsen indkalder hermed til stormøde den 13. december 2018 fra kl. 16.30 til 18.00 i Katuaq lille sal. Der vil blive live streamet fra mødet.

Mødet er et lukket møde, kun for medlemmer af PK.

Alle medlemmer har modtaget en mail om mødet.

Hvis du mod forventning ikke har modtaget en mail så skriv til sl@pk.gl


Debatindlæg
Ny overenskomst sænker ikke lønnen samlet set

Af bestyrelsen for PK, formand Ken Jensen, næstformand Heidi Kristensen, Gitte Edvardsen, Christina Brogaard, Tania Vodstrup, Kristina L. Jeppesen, Mariano Vasquez.

I Sermitsiaq den 29.11. rejses der kritik af den indgåede overenskomst, som blev vedtaget af 95 % af de sygeplejersker og medlemmer af PK, der valgte at stemme (stemmeprocenten var 59 %).

Der er flere, der mener, at de ikke har vidst nok om, hvad de stemte om. Altså ikke kendte detaljerne i aftalen. Bestyrelsen har taget denne kritik til sig, og vil allerede nu sammen med medlemmerne finde ud af, hvordan vi ved næste overenskomstforhandling næste år kan få en fælles forståelse af, hvad en overenskomsttekst indeholder, og hvad der kan offentliggøres inden en afstemning.

Læs hele debatindlægget her.
_______________________

Peqqissaasut Kattuffiannit (PK) oqallisissiaq
Isumaqatigiissut nutaaq ataatsimut isigalugu akissarsianik appartitsinngilaq

Peqqissaasut Kattuffianni siulersuisunit/ siulittaasoq Ken Jensen, siulittasup tullia Heidi Kristensen, Gitte Edvardsen, Christina Brogaard, Tania Vodstrup, Kristina L. Jeppesen, Mariano Vasquez.

Avisimi Sermitsiami novembarip ulluisa 29-anni saqqummersumi isumaqatigiissut, peqqissaasunit PK-milu ilaasortanit qinersinissaminnik toqqaasut (qinersisinnaasut 59%-ii) 95 %-iinit akuersissutaasoq isornartorsiorneqarpoq.

Læs debatindlægget på grønlandsk her.


Åbent brev
– af tidligere formænd for Peqqissaasut Kattuffiat, Karin Holler, Inuuti Fleischer og Birtha Bianco

Det er med stor bekymring og omsorg for sygeplejerske- og sundhedsområdet, at vi vælger at komme med input til den situation, der er opstået i forbindelse med udgivelse af de nye overenskomster. Overenskomster som medlemmerne har ventet rigtig længe på, og som nu er indirekte årsag til konflikter med alvorlige beskyldninger.

Læs hele brevet her.


Pressemeddelelse:
Lad os stå sammen frem mod OK2020

En enig bestyrelse:
Fra venstre: Gitte Edvardsen, næstformand Heidi Kristensen, Christina Brogaard, Tania Vodstrup, formand Ken Jensen.
Forrest: Kristina L. Jeppesen. Ikke på billedet: Mariano Vasquez, suppleant Berit H. Pedersen.

Download hele pressemeddelelsen her (pdf-format).


Lønoversigt PK
– uden personlige tillæg som for eksempel fastholdelse og rekrutteringstillæg

Download listen over løn og pension pr. 29/11-2018 (pdf-format).


Svar til Asger på Sermitsiaq

Kære Asger,

Her er mine svar.

Jeg har tilladt mig at nummerer spørgsmålene.

Jeg forbeholder mig retten, som jeg skrev til dig tidligere, til at lægge dine spørgsmål og mine svar op på PKs hjemmeside senere.

Læs alle svarene her (pdf-format).


PK’s bestyrelse

Ken Jensen, Formandformanden@pk.gl
Heidi Kristensen, Næstformand, sygeplejerske- Kommeneqarfik Sermersooq – heik@sermersooq.gl
Gitte Edvardsen, afdelingssygeplejerske K3 DIHgied@peqqik.gl
Kristina Lundgaard Jeppesen, sygeplejerske DIS –  klje@peqqik.gl
Tania Vodstrup, radiograf DIH – tav@peqqik.gl
Mariano Vasquez, sygeplejerske Kangerlussuaq sygeplejestation – mava@peqqik.gl
Christina Brogaard, afdelingssygeplejerske Patienthotel  DIH – chbr@peqqik.gl

Suppleant:
Berit H. Pedersen, sygeplejerske IMA DIH – behp@peqqik.gl


Lønoversigt efter den nye overenskomst

Kære medlemmer,

PKs sekretariat og bestyrelse arbejder i skrivende stund på en lønoversigt, så alle kan se hvad stillingerne vil aflønnes med efter den nye overenskomst. Vi forventer, at oversigten er færdig i løbet nogle dage, og så vil vi lægge den på PKs hjemmeside.

Hvis der i mellemtiden er nogle, der er usikre på deres nye løn, bedes de skrive til formanden@pk.gl.
Mails vil blive besvaret hurtigst muligt.

Det tvivlsspørgsmål der oftest har været stillet om overenskomsten indtil i de sidste dage er, om man kan gå ned i løn. Jeg kan her og nu svare at der ikke vil være nogen der vil gå ned i løn som følge af forliget. Det er indskrevet af selvstyret i den aftale, der er baggrund for forliget af Økonomi- og personale styrelsen.

Jeg vil meget gerne besvare alle spørgsmål der måtte være vedrørende den nye overenskomst. I bedes skrive på formanden@pk.gl.
Mails vil blive besvaret hurtigst muligt.

Mvh

Ken Jensen
Formand for PK


Overenskomsterne er nu underskrevet

Kære medlemmer,

Så er overenskomsterne underskrevet.

De er tilgængelig på sundhedskartellets hjemmeside, www.ppk.gl.

Og her på sygeplejerskernes hjemmesiden, vil de også være tilgængelige.

Den forløbne overenskomst proces har på ingen måde været acceptabel for jer medlemmer og de respektive organisationer.

PPK vil gå forrest i kampen for at få den kommende overenskomst til april 2020 til tiden. For at vi får det bedste resultat er der afgørende at vi alle hjælper til idet vi sammen er stærkest. Det er vigtigt at alle støtter op om at vi kræver en overenskomst til tiden.

Med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand PKK og formand for PK


OK orientering uge 46

Kære medlemmer,

PPK og ASA holdt i går et afklarende møde om de resterende udestående med hensyn til enkelte fejl og rettelser til overenskomst teksterne.

PPK og ASA fik afklaret alle emner og var enige om at alt nu er afklaret.

ASA mangler nu at få den sidste redigering og korrektur færdiggjort. ASA tydeliggjorde at det arbejde allerede var i gang, og at det blev prioriteret højt.

PPK forventer at de endelige overenskomst tekster er færdiggjort, og dermed klar til underskrivelse, senest i næste uge.

ASA forventer at udmøntningen af overenskomsterne sker med julelønnen. ASA forbeholdte sig, at uforudsete forhold kunne medføre en forsinkelse. Men de lovede samtidig at de ville bruge alle deres ressourcer på at få lønnen klar senest til julen. Det er PPKs opfattelse at ASA er dedikeret til at efterleve dette. Skulle det modsatte vise sig vil PPK orientere jer medlemmer straks.

Idet PPK forventer at overenskomsterne er underskrevet snart, vil vi indkalde til et stormøde på DIH den 22/11-18 kl  16 – 17 hvor vi vil forsøge at udfolde overenskomsterne.

OK orientering uge 45-2

Kære medlemmer,

PPK og økonomi- og personale styrelsen (ASA) afholdt møde i går med henblik på at få afklaret de sidste udestående i forbindelse med overenskomsterne.

Det var et konstruktivt møde. PPK havde nogle indsigelser i forhold til de tilsendte overenskomster. ASA ville undersøge disse forhold med det samme og lovede at kontakte PPK hurtigt for at få underskrevet overenskomsterne indenfor kort tid.

ASA har i dag indkaldt til møde i morgen den 14.november 2018 kl. 10.

PPK vil holde ASA op på deres løfte således at overenskomsterne kan være underskrevet hurtigst muligt.


OK orientering uge 45-1

Kære medlemmer,

PPK har gennemlæst de tilsendte overenskomster. PPK har fundet en del fejl. De fleste af disse fejl er banale men PPK finder at der også er misforståelser i forhold til det resultatpapir der er indgået.

Det betyder at PPK har bedt om et hastemøde med overenskomst da overenskomster skal afspejle det indgåede resultat papir.

PPK har kontaktet styrelseschefen for Økonomi- og personale styrelsen for at få afklaret om der kan holdes et møde i denne uge. Når styrelseschefen har meddelt at mødet afholdes i dag den 12.nov kl 13.

PPK har også orienteret departement chefen for finanser og Naalaakersuisoq Martha Abelsen for Sundhed om situationen.

Det er PPKs forventning og opfattelse af det prioriteres af økonomi- og personale styrelsen af overenskomsterne færdiggøres indenfor en kort tid.

Skulle det modsatte vise sig så vil PPK straks orienterer jer medlemmer.


PK/PPK danner aktionsgruppe

Kære medlemmer,

Efter PKs generalforsamling den 1.nov 2018 tog PKs formand initiativ til at danne en aktionsgruppe i PK. AK gruppen ville diskutere muligheden for at lave et event som skulle gøre borgere / politikere og andre opmærksomme på vores manglende indsigt i vores arbejdsvilkår da vi stadig ikke har en underskrevet OK tekst.

AK gruppen har opfordret PK / PPKs bestyrelser til at afholde et stormøde den 14.november kl 16.10 – 17.10. PK / PPKs bestyrelser har besluttet at støtte op om dette og det er aftalt med sundhedsledelsen at mødet må holdes i konference 1 på DIH. Mødet streames og der vil være en moderator som kan læse eventuelle kommentarer op fra personerne der er med via livestreamingen.

Alle OK tekster er nu tilsendt PPK. PPK gennemser disse nøje i weekenden. Hvis der ingen rettelser eller mangler er i teksterne i forhold til det aftalte resultatpapir, så kan overenskomsterne underskrives i næste uge.

Hvis de er underskrevet den 14.november vil stormødet fokuserer på at udfolde disse.

Hvis der ikke er en underskrevet overenskomst AK gruppen komme med forslag til et event i november.

På gruppen vegne

Ken Jensen
Formand PK / PPK


OK orientering uge 44

Kære medlemmer,

PPK har modtaget alle OK teksterne. PPK gennemgår dem minutiøst og vil, såfremt det aftalte resultatpapir er korrekt indskrevet af Økonomi- og personale styrelsen, kunne underskrive disse.

PPK forventer af Økonomi- og personale styrelsen at de prioriterer at få afviklet eventuelle uenigheder i forhold til resultatpapiret uden yderligere forsinkelser.


Skred i overenskomst-teksterne

Kære medlemmer,

PPK/PK har modtaget den første redigeret overenskomst tekst til gennemlæsning. De resterende har PPK rykket for således at alle i nær fremtid kan få underskrevet overenskomsterne på PPK området.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards

Ken Jensen


Overenskomsudfordringerne

Kære medlemmer,

Her er to link til artikler ift vores overenskomst udfordringer.

http://sermitsiaq.ag/kaere-selvstyrehvornaar-faar-penge

http://sermitsiaq.ag/dansk-sygeplejeraadbekymrende-situation-sygeplejersker

Bestyrelserne i hhv PK og PPK bestræber os hverdag på at gå forrest i forhold til at få overenskomsten.


OK orientering uge 43

Kære medlemmer,

PPK har stadig ikke modtaget et redigeret udkast til en overenskomsttekst. Dette er frustrerende og vi har rettet henvendelse til Økonomi- og personalestyrelsen for at få en konkret dato for en færdiggørelse af overenskomst teksten.

Det er tankevækkende at økonomi- og personalestyrelsen skal bruge så lang tid på at få vores overenskomst færdiggjort. Det er også tankevækkende at vores politikere tilsyneladende lader det gå ubemærket hen. Jeg vil opfordre jer til at skrive til netop den politiker som i stemte på og spørge om vedkommendes holdning til at jeres løn er så mange år forsinket.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards

Ken Jensen


Ny koalitionsaftale

Kære Medlemmer.

PK kan i den nye koalitionsaftale se, at partierne vil arbejde grundigt, for en forbedret service inden for sundhedsområdet.
Der er i koalitionsaftalen ikke uddybet, hvad der menes med for en forbedret service inden for sundhedsområdet.
PK vil tage kontakt til naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, for at få afklaret med hvad koalitionen mener med ovenstående.

Med venlig hilsen
Ken Jensen
Formand for PK og formand for PPK

Læs koalitionsaften her:
Dansk pdf
Grønlandsk pdf


VELKOMMEN TIL
PEQQISSAASUT KATTUFFIATS HJEMMESIDE.


Peqqissaasut Kattuffiat er en faglig organisation, der har til formål at samle Grønlands sygeplejersker og radiografer til varetagelse af vore faglige,- løn,- ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser og at fremme et godt kollegialt sammenhold. Vi har således forhandlingsretten for de sygeplejersker og radiografer, der ansættes under Grønlands Selvstyre eller i de grønlandske kommuner.

Her vil du kunne finde oplysninger om bl.a. vores organisation, bestyrelsen, tillidsrepræsentanterne, medlemskab, samarbejdspartnere, overenskomster og andre aftaler. Ligeledes findes links ind til relevante hjemmesider.

Hvis du har kigget forgæves efter noget, som du mener skal være på siden, eller har forslag, er du meget velkommen til at sende en mail til Administrativ assistent Line Kronborg Danielsen på mail: sl@pk.gl og vi vil vurdere relevans.

Ledige stillinger

Tjek her for ledige stillinger: www.gjob.dk


Læs det nyeste nummer af vores fagblad
Tikuisaaq