I 2022 flyttede vi til nye kontorlokaler på Sarfaarsuit 16 l.103. Telefonnumre og e-mail-adresser er uændret.

Nyheder

Kære medlemmer

Vigtig information vedrørende PPKs kursusfond.
Ny webportal går i luften 04.04.2022
Det betyder, at PPK’s kursusfond nu skal ansøges online.
Der skal ansøges ved at gå ind på PPK’s hjemmeside – www.ppk.gl.
Dermed bliver det lettere at ansøge om kurser og studiedage m.m.
Online ansøgninger til temadage følger i nær fremtid.

Så hvis din ansøgning specifikt handler om temadage, så kontakt venligst kursusfonden på kursusfond@ppk.gl indtil da.

På vegne af Kursusfondens bestyrelse

Ken Jensen

Formand for PK/PPK

Den grønlandske Jordemoderforening får Æresprisen fra fonden ”En god start i livet”

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen.


Referat af bestyrelsesmøde, den 16. september 2021.

Klik her for at downloade og læse referatet.


Referat af bestyrelsesmøde, den 19. august 2021.

Klik her for at downloade og læse referatet.


Referat af bestyrelsesmøde, den 17. juni 2021.

Klik her for at downloade og læse referatet.


Orientering fra PK – vedr. strejke i Danmark

Kære medlemmer

Som I alle sikkert er klar over, kæmper de danske sygeplejersker i øjeblikket en kamp for bedre lønvilkår. Hos PK følger vi naturligvis begivenhederne tæt, og der hersker ingen tvivl om, at vi støtter op om deres kamp.

Hvilken betydning har den danske strejke for os her i Grønland?
For os burde situationen i Danmark ikke have videre betydning. De danske sygeplejersker, der allerede før strejken er bevilliget orlov, kan fortsat rejse hertil for at vikariere. Den officielle tekst fra DSRs Konflikt ABC lyder:

”Orlov starter den første dag ved arbejdstids begyndelse. Du kan ikke bevilges og påbegynde orlov, mens konflikten løber. Hvis du er påbegyndt orlov før eller senest samtidig med, at konflikten begynder, kan du fortsætte orloven.

Har du aftalt orlov på baggrund af Cirkulære om tjenestefrihed til særlige formål, bedes du kontakte din kreds.

Hvis orloven slutter under konflikten, skal du vende tilbage til arbejdspladsen og bliver dermed omfattet af konflikten.”

Vi fortsætter med at følge situationen nøje herfra og vil naturligvis orientere jer, hvis der sker udvikling, som kommer til at have indvirkning på vores hverdag og arbejdsliv.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen

Ken Jensen
Peqqissaasut Kattuffianni Siulittaasoq / Formand for Peqqissaasut Kattuffiat


Høringssvar vedr. Inatsisartutlov om patienters klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Klik her for at læse høringssvaret.


Pressemeddelelse omkring:
Øget risiko for corona-smitte i sundhedsvæsenet

Klik her for at downloade og læse hele pressemeddelelsen!

Klik her for at læse pressemeddelelsen på grønlandsk!


Arbejdsgruppe om arbejdstidsaftale

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i februar måned 2020 havde arbejdsgiver et ønske om at revidere / forhandle vores arbejdstidsaftale gældende for hele sundhedskartellet. Da udkastet fra arbejdsgiver i vores optik var urealistisk at nå til forhandlingen, aftalte vi med arbejdsgiver, at de skulle fremkomme med et gennemarbejdet oplæg inden den 1.oktober 2020.

Arbejdstidsaftalen er gældende for hele PPK dvs. organisationerne:
Jordemødre
Bioanalytiker og farmakonomer
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Kost og ernæring
Sundhedsassistenter
Sygeplejersker og radiografer

Sundhedskartellet har oprettet en arbejdstidsgruppe som skal analysere og komme med anbefalinger til den kommende forhandling af arbejdstidsaftalen.

I gruppen deltager:
Freya J. Holden, Fysioterapeut
Nicole Vincent, PK
Julie Berantzino-Folnæs, PK
Jette Jespersen, PK
Anne Schumann, Jdm
Charlotte Bøgelund, Jdm
Karen Poulsen, SA
Maaliannguaq Holm, Bio
Tania Vodstrup, Rtg/PK
Ken Jensen, PPK


Anmeldelse af kandidat til suppleringsvalg til Bestyrelsen i Peqqissaasut Kattuffiat juni 2020

Vi skaber udvikling, sikkerhed og overblik – i organisation, fag og samfund.
Kattuffik, ilinniagaq inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, ineriartortitsineq, isumannaarineq tamaginnillu eqqumaffiginninneq.
Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse har 2 pladser til bestyrelsen og 1 suppleant pladser ledige, hvortil der kan kandideres og vælges i alt 3 nye medlemmer.
Som medlem af PK’s bestyrelse vil du være med til at effektuere generalforsamlingens beslutninger og samtidig får du stor indflydelse på bl.a. overenskomst og sygeplejen i Grønland.

Klik her for at downloade formularen (pdf-format) til tilmelding af en kandidat til suppleringsvalget.


Kære medlemmer,

PK har forespurgt Center for arbejdsskader i Grønland om smitte med coronavirus er en arbejdsskade.

De bekræfter at det er en arbejdsskade hvis du bliver smittet på arbejdet med coronavirus.

CFA skriver:

Reglerne er de samme i dansk og grønlandsk lov. Du kan læse mere på vores hjemmeside.

https://aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2020/4_marts_coronavirus.aspx

https://aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2020/17_april_COVID19.aspx

Det vil sige at du skal anmelde det hvis du på arbejdet bliver smittet.

Man kan anmelde det via: www.anmeld.gl.

Du kan også spørge din TR om hjælp til dette.


Se og hør formandens tale til 1. maj 2020
Klik her


Kære medlemmer,

Nu har vi i over to uger været i corona smittens benlås.

Heldigvis er der kun 10 smittede, hvor man forventer at alle snart er raskmeldte. Ikke mindst kan vi være glade for, at de indrettede afsnit/stuer til corona patienter er gabende tomme fordi der ikke er nogle corona patienter indlagt.

Men det betyder ikke vi kan bryde ud af benlåsen endnu. Vi er fortsat nødt til at følge de anbefalinger der er angivet fra Selvstyret og landslægeembedet.

Hold afstand – hav god hygiejne – host i ærmet mm. Hold dig løbende orienteret  på www.nun.gl og www.coronasmitte.dk.

For ansatte i sundhedsvæsenet kan man også følge med på D4 hvor der er mange oplysninger og informationer om corona smitten.

PK har kontaktet sundhedsledelsen i forhold til værnemidler på sundhedsvæsenets forskellige lokationer. Sundhedsledelsen oplyser at der for nuværende er værnemidler nok. Det kan dog forekomme, at der enkelte steder hvor lageret af værnemidler ikke er stort. Andre steder er der til gengæld større lagre. Sundhedsledelsen er derfor i gang med at sikre, at der alle steder er nok værnemidler blandt andet ved at omfordele værnemidlerne. Sideløbende modtages der fortsat leveringer af værnemidler fra Danmark, som er med til at sikre tilgængeligheden af værnemidler på tværs af sundhedsvæsenet.

Usikkerheden om corona smitten giver os alle en utryghed i mere eller mindre grad. PK opfordrer jer til tale sammen om hvad I kan gøre på jeres arbejdsplads for at forebygge smitte. Tal også med jeres ledere for sammen af finde de bedste løsninger på jeres arbejdsplads.

PK står også til rådighed hvis I ønsker at tale med os.  

Endnu engang tak for jeres store indsats og kamp for os alle.


Overenskomster 2020

Se alle de nye aftaler her!


Coronavirus i Grønland

Kære medlem,

Situationen med coronavirus er nu kommet helt nær på os alle.

Der er nu konstateret det første tilfælde af coronavirus i Grønland. Det betyder at plejepersonalet snart kan forvente, at vi i sundhedsvæsenet og kommunerne skal pleje patienter med coronavirus.

Vi forventer, at langt hovedparten af de smittede kommer i hjemmekarantæne og derfor ikke skal håndteres af sygeplejersker ud over prøvetagningen.

PK vil opfordre til, at vi alle bevarer roen og følger de forholdsregler der er udstedt af landslægeembedet og epidemikommissionen.

Det anbefales at alle unødvendige rejser udsættes i mindst 14 dage, at vi ikke samles i større forsamlinger og at vi følger de hygiejniske principper der er oplyst. Man kan fx se på www.nun.glwww.conoronasmitte.dk – telefon coronahotline 801100 – mail: corona@nanoq.gl

Hvis du har planlagt ferie i de næste 14 dage så vil PK opfordre dig til, at kontakte din nærmeste leder i forhold til afvikling af ferien.

Vi skal sammen forbedre os på, at alt sundhedspersonale der kan bidrage til kampen mod coronavirus skal yde en ekstraordinær indsats.

Derfor opfordrer PK til at vi alle byder ind og taler sammen om, hvordan vi kan hjælpe hinanden i denne helt ekstraordinære situation.

Der kan blive behov for at opfordre dem der fornyelig er gået på pension samt sygeplejestuderende til at hjælpe.

PK støtter op om dette men det skal naturligvis være både fagligt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at løse opgaverne. Derfor har PK en klar forventning om, at der udarbejdes klare retningslinjer for udførslen af arbejdet på den enkelte arbejdsplads.

Det helt unikke her i Grønland er, at vi er vant til at løse opgaver der kræver samarbejde og løsninger som ikke lige står i lærebøgerne. PK tror på at I kan hjælpe ledelsen og samfundet med at finde de løsninger der er påkrævet på netop Jeres arbejdsplads.

PK opfordrer lederne på alle niveauer til at tale med TR og medarbejderne for at sikre, at alle føler sig trygge i det arbejde som forestår.

PK ved at der er usikkerhed mange steder og vi er opmærksomme på at der skal passes godt på sygeplejersker og radiografer, så vi sammen kan levere den store indsats som det vil kræve. Vi skal fortsat kunne passe de svage og syge i vores samfund.

PK er i tæt dialog med landslægeembedet og sundhedsledelsen.

Klik her for 13 gode tips vedrørende håndteringen af krisen.

Hvis du har spørgsmål så opfordrer vi til at spørge din TR eller PK. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål.

På bestyrelsens vegne

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards

Ken Jensen

Peqqissaasut Kattuffianni Siulittaasoq / Formand for Peqqissaasut Kattuffiat


VELKOMMEN TIL
PEQQISSAASUT KATTUFFIATS HJEMMESIDE


Peqqissaasut Kattuffiat er en faglig organisation, der har til formål at samle Grønlands sygeplejersker og radiografer til varetagelse af vore faglige,- løn,- ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser og at fremme et godt kollegialt sammenhold. Vi har således forhandlingsretten for de sygeplejersker og radiografer, der ansættes under Grønlands Selvstyre eller i de grønlandske kommuner.

Her vil du kunne finde oplysninger om bl.a. vores organisation, bestyrelsen, tillidsrepræsentanterne, medlemskab, samarbejdspartnere, overenskomster og andre aftaler. Ligeledes findes links ind til relevante hjemmesider.

Hvis du har kigget forgæves efter noget, som du mener skal være på siden, eller har forslag, er du meget velkommen til at sende en mail til Administrativ assistent Pia Spotteck på mail: sl@pk.gl og vi vil vurdere relevans.

Ledige stillinger

Tjek her for ledige stillinger: www.gjob.dk


Læs det nyeste nummer af vores fagblad
Tikuisaaq