Vi er pr. 23 januar 2018, flyttet til nye kontorlokaler på Jagtvej 13-1001. Telefonnumre og e-mail-adresser er uændret.

 

OK orientering uge 46

Kære medlemmer,

PPK og ASA holdt i går et afklarende møde om de resterende udestående med hensyn til enkelte fejl og rettelser til overenskomst teksterne.

PPK og ASA fik afklaret alle emner og var enige om at alt nu er afklaret.

ASA mangler nu at få den sidste redigering og korrektur færdiggjort. ASA tydeliggjorde at det arbejde allerede var i gang, og at det blev prioriteret højt.

PPK forventer at de endelige overenskomst tekster er færdiggjort, og dermed klar til underskrivelse, senest i næste uge.

ASA forventer at udmøntningen af overenskomsterne sker med julelønnen. ASA forbeholdte sig, at uforudsete forhold kunne medføre en forsinkelse. Men de lovede samtidig at de ville bruge alle deres ressourcer på at få lønnen klar senest til julen. Det er PPKs opfattelse at ASA er dedikeret til at efterleve dette. Skulle det modsatte vise sig vil PPK orientere jer medlemmer straks.

Idet PPK forventer at overenskomsterne er underskrevet snart, vil vi indkalde til et stormøde på DIH den 22/11-18 kl  16 – 17 hvor vi vil forsøge at udfolde overenskomsterne.

 

OK orientering uge 45-2

Kære medlemmer,

PPK og økonomi- og personale styrelsen (ASA) afholdt møde i går med henblik på at få afklaret de sidste udestående i forbindelse med overenskomsterne.

Det var et konstruktivt møde. PPK havde nogle indsigelser i forhold til de tilsendte overenskomster. ASA ville undersøge disse forhold med det samme og lovede at kontakte PPK hurtigt for at få underskrevet overenskomsterne indenfor kort tid.

ASA har i dag indkaldt til møde i morgen den 14.november 2018 kl. 10.

PPK vil holde ASA op på deres løfte således at overenskomsterne kan være underskrevet hurtigst muligt.


OK orientering uge 45-1

Kære medlemmer,

PPK har gennemlæst de tilsendte overenskomster. PPK har fundet en del fejl. De fleste af disse fejl er banale men PPK finder at der også er misforståelser i forhold til det resultatpapir der er indgået.

Det betyder at PPK har bedt om et hastemøde med overenskomst da overenskomster skal afspejle det indgåede resultat papir.

PPK har kontaktet styrelseschefen for Økonomi- og personale styrelsen for at få afklaret om der kan holdes et møde i denne uge. Når styrelseschefen har meddelt at mødet afholdes i dag den 12.nov kl 13.

PPK har også orienteret departement chefen for finanser og Naalaakersuisoq Martha Abelsen for Sundhed om situationen.

Det er PPKs forventning og opfattelse af det prioriteres af økonomi- og personale styrelsen af overenskomsterne færdiggøres indenfor en kort tid.

Skulle det modsatte vise sig så vil PPK straks orienterer jer medlemmer.


PK/PPK danner aktionsgruppe

Kære medlemmer,

Efter PKs generalforsamling den 1.nov 2018 tog PKs formand initiativ til at danne en aktionsgruppe i PK. AK gruppen ville diskutere muligheden for at lave et event som skulle gøre borgere / politikere og andre opmærksomme på vores manglende indsigt i vores arbejdsvilkår da vi stadig ikke har en underskrevet OK tekst.

AK gruppen har opfordret PK / PPKs bestyrelser til at afholde et stormøde den 14.november kl 16.10 – 17.10. PK / PPKs bestyrelser har besluttet at støtte op om dette og det er aftalt med sundhedsledelsen at mødet må holdes i konference 1 på DIH. Mødet streames og der vil være en moderator som kan læse eventuelle kommentarer op fra personerne der er med via livestreamingen.

Alle OK tekster er nu tilsendt PPK. PPK gennemser disse nøje i weekenden. Hvis der ingen rettelser eller mangler er i teksterne i forhold til det aftalte resultatpapir, så kan overenskomsterne underskrives i næste uge.

Hvis de er underskrevet den 14.november vil stormødet fokuserer på at udfolde disse.

Hvis der ikke er en underskrevet overenskomst AK gruppen komme med forslag til et event i november.

På gruppen vegne

Ken Jensen
Formand PK / PPK


OK orientering uge 44

Kære medlemmer,

PPK har modtaget alle OK teksterne. PPK gennemgår dem minutiøst og vil, såfremt det aftalte resultatpapir er korrekt indskrevet af Økonomi- og personale styrelsen, kunne underskrive disse.

PPK forventer af Økonomi- og personale styrelsen at de prioriterer at få afviklet eventuelle uenigheder i forhold til resultatpapiret uden yderligere forsinkelser.


Skred i overenskomst-teksterne

Kære medlemmer,

PPK/PK har modtaget den første redigeret overenskomst tekst til gennemlæsning. De resterende har PPK rykket for således at alle i nær fremtid kan få underskrevet overenskomsterne på PPK området.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards

Ken Jensen


Overenskomsudfordringerne

Kære medlemmer,

Her er to link til artikler ift vores overenskomst udfordringer.

http://sermitsiaq.ag/kaere-selvstyrehvornaar-faar-penge

http://sermitsiaq.ag/dansk-sygeplejeraadbekymrende-situation-sygeplejersker

Bestyrelserne i hhv PK og PPK bestræber os hverdag på at gå forrest i forhold til at få overenskomsten.


OK orientering uge 43

Kære medlemmer,

PPK har stadig ikke modtaget et redigeret udkast til en overenskomsttekst. Dette er frustrerende og vi har rettet henvendelse til Økonomi- og personalestyrelsen for at få en konkret dato for en færdiggørelse af overenskomst teksten.

Det er tankevækkende at økonomi- og personalestyrelsen skal bruge så lang tid på at få vores overenskomst færdiggjort. Det er også tankevækkende at vores politikere tilsyneladende lader det gå ubemærket hen. Jeg vil opfordre jer til at skrive til netop den politiker som i stemte på og spørge om vedkommendes holdning til at jeres løn er så mange år forsinket.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Best regards

Ken Jensen


Ny koalitionsaftale

Kære Medlemmer.

PK kan i den nye koalitionsaftale se, at partierne vil arbejde grundigt, for en forbedret service inden for sundhedsområdet.
Der er i koalitionsaftalen ikke uddybet, hvad der menes med for en forbedret service inden for sundhedsområdet.
PK vil tage kontakt til naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, for at få afklaret med hvad koalitionen mener med ovenstående.

Med venlig hilsen
Ken Jensen
Formand for PK og formand for PPK

Læs koalitionsaften her:
Dansk pdf
Grønlandsk pdf


VELKOMMEN TIL
PEQQISSAASUT KATTUFFIATS HJEMMESIDE.


Peqqissaasut Kattuffiat er en faglig organisation, der har til formål at samle Grønlands sygeplejersker og radiografer til varetagelse af vore faglige,- løn,- ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser og at fremme et godt kollegialt sammenhold. Vi har således forhandlingsretten for de sygeplejersker og radiografer, der ansættes under Grønlands Selvstyre eller i de grønlandske kommuner.

Her vil du kunne finde oplysninger om bl.a. vores organisation, bestyrelsen, tillidsrepræsentanterne, medlemskab, samarbejdspartnere, overenskomster og andre aftaler. Ligeledes findes links ind til relevante hjemmesider.

Hvis du har kigget forgæves efter noget, som du mener skal være på siden, eller har forslag, er du meget velkommen til at sende en mail til Administrativ assistent Line Kronborg Danielsen på mail: sl@pk.gl og vi vil vurdere relevans.

 

Ledige stillinger

Tjek her for ledige stillinger: www.gjob.dk


Læs fagbladet Tikiusaaq:

Tikiusaaq nr. 1 – juli 2018