pk.gl

Bestyrelsen
Ken Jensen, Formandformanden@pk.gl
Gitte Edvardsen, Næstformand, afdelingssygeplejerske DIHgied@peqqik.gl

Helle Berg, anæstesisygeplejerske DIH – hber@peqqik.gl
Nuno Geisler, operationssygeplejerske DIH – nuge@peqqik.gl
Louise Lennert Olsen, sygeplejerske Institut for Sygepleje og sundhedsvidenskab – lolo@uni.gl
Tania Vodstrup, radiograf DIH – tav@peqqik.gl


Funktionsbeskrivelse bestyrelsen

Funktionsbeskrivelse formanden

funktionsbeskrivelse næstformanden

Forretningsorden for PK 16.juni 2016