Bestyrelsen

Bestyrelsen
Ken Jensen, formand, formanden@pk.gl
Tom Berthelsen, sygeplejerske Paamiut, tobe@peqqik.gl
Helle Berg, anæstesisygeplejerske DIH, hber@peqqik.gl
Nuno Geisler, operationssygeplejerske DIH, nuge@peqqik.gl

Funktionsbeskrivelse bestyrelsen

Funktionsbeskrivelse formanden

funktionsbeskrivelse næstformanden

 

Forretningsorden for PK 16.juni 2016