Bestyrelsen

Bestyrelsen
Ken Jensen, Formand, formanden@pk.gl
Helle Berg, anæstesisygeplejerske DIH, hber@peqqik.gl
Nuno Geisler, operationssygeplejerske DIH, nuge@peqqik.gl
Gitte Edvardsen, Næstformand, afdelingssygeplejerske DIH, gied@peqqik.gl
Louise Lennert Olsen, sygeplejerske Institut for Sygepleje og sundhedsvidenskab, lolo@uni.gl
Tania Vodstrup, radiograf DIH, tav@peqqik.gl
Funktionsbeskrivelse bestyrelsen

Funktionsbeskrivelse formanden

funktionsbeskrivelse næstformanden

 

Forretningsorden for PK 16.juni 2016