Valg til PK’s bestyrelse

Kære PK medlemmer.

Er du kandidat til en post i PK’s bestyrelse?

Organisationens arbejde ledes af en bestyrelse, som er på valg hvert tredje år, jf. PK’s vedtæger §9 om bestyrelsen. I år er det de menige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. I 2019 er der valg til formandsposten.

Alle aktive medlemmer, samt pensionister er valgbare til bestyrelsen, som består af 7 dog minimum 4 medlemmer, inkl. formanden

Kandidater kan opstille nu og frem til 10. september 2018 og valget skal være afsluttet inden generalforsamlingen i uge 45.

Som bestyrelsesmedlem får du stor indflydelse på organisationens prioriteringer, effektuere generalforsamlingens beslutninger, du får mulighed for at påvirke politiske beslutninger og du bliver en vigtig medspiller i bestyrelsen.

Hvis du er nysgerrig og mener, at dine værdier stemmer overens med PK’s værdier og du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du nu muligheden. Du udfylder kandidatskemaet og vedlægger et valgoplæg indeholdende bl.a. din alder og erhvervserfaring samt, hvordan du positivt kan bidrage i bestyrelsesarbejdet, max. ½ side.

Du kan naturligvis også gøre din indflydelse gældende ved at opfordre en af dine kolleger, som du tænker kan have lyst, overskud og den rette tinstilling, til bestyrelsesarbejdet.

For yderligere information, download opfordringen og tilmeldingsblanketten her.

Med venlig hilsen
Ken Jensen
Formand

e-mail : formanden@pk.gl

Posted on by Ken Jensen in Nyheder