pk.gl

Kursusfonden under PPK

I overenskomstmæssig øjemed er der oprettet en kursusfond, der i et vist omfang dækker udgifter til kurser og uddannelser, jf. retningslinjerne på denne side og anvend de respektive ansøgningsskemaer der er nederst på indeværende fane.

Bachelor i Sygepleje
Grønland har sin egen sygeplejerskeuddannelse, som er placeret på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på Grønlands Universitet: Ilisimatusarfik. Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen og se evt. stillingsopslag på www.pi.gl eller www.uni.gl.

Efter-/ videre- og specialuddannelser
Der gives i Grønlands Sundhedsvæsen også udviklingsmuligheder indenfor sygeplejen. For fastansatte sygeplejersker gives der årligt et antal muligheder for fagspecifikke kurser i Danmark med rejse og ophold betalt. Et antal sygeplejersker kan hvert år få bevilget tjenestefrihed med løn til gennemførelse af videreuddannelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole. I øvrigt kan der gives mulighed for gennemførelse af specialuddannelser i Danmark indenfor anæstesi, intensiv sygepleje og psykiatri.