pk.gl

Kursusfonden under PPK

I overenskomstmæssig øjemed er der oprettet en kursusfond, der i et vist omfang dækker udgifter til kurser og uddannelser, jf. retningslinjerne på denne side og anvend de respektive ansøgningsskemaer der er nederst på indeværende fane.

Bachelor i Sygepleje
Grønland har sin egen sygeplejerskeuddannelse, som er placeret på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på Grønlands Universitet: Ilisimatusarfik. Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen og se evt. stillingsopslag på www.pi.gl eller www.uni.gl.

Efter-/ videre- og specialuddannelser
Der gives i Grønlands Sundhedsvæsen også udviklingsmuligheder indenfor sygeplejen. For fastansatte sygeplejersker gives der årligt et antal muligheder for fagspecifikke kurser i Danmark med rejse og ophold betalt. Et antal sygeplejersker kan hvert år få bevilget tjenestefrihed med løn til gennemførelse af videreuddannelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole. I øvrigt kan der gives mulighed for gennemførelse af specialuddannelser i Danmark indenfor anæstesi, intensiv sygepleje og psykiatri.

Retningslinjer for tildeling af midler fra Peqqissaasut Kattuffiat’s hjælpe og solidaritetsfond
Formålet er at yde støtte til medlemmer af Peqqissaasut Kattuffiat, der er bragt i en økonomisk sårbar situation pga. sygdom, arbejdsløshed eller lignende, og som har brug for økonomisk hjælp til behandlingsudgifter, f.eks. psykologbehandling samt at støtte humanitært arbejde.

Læs retningslinjerne for tildeling af midler HER.