Tid til forslag til generalforsamling

Kære medlemmer,

Torsdag den 1. november 2018 afholdes generalforsamling i PK.

Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK i hænde lørdag den 1. september 2018.

Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring.

Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale.

Alle aktive medlemmer og pensionister, kan stille forslag og har stemmeret. Det er samtidig bestyrelsens forventning at eventuelle forslagsstillere, deltager på general-forsamlingen for her at kunne besvare eventuelle spørgsmål.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand

Se beskeden i pdf-format.

Posted on by Ken Jensen in Nyheder