Udvikling af sygeplejeetiske retningslinjer og fokus på værdier

Vi har i Grønland ikke fastlagt et særligt sæt sygeplejeetiske retningslinjer eller værdier. Her vil det være vigtigt at bruge ICN´s (International Council for Nurses) internationale kodeks som ramme og samtidig udforme dem, så de passer til den særlige grønlandske kontekst.
Dette kræver fælles drøftelser i sygeplejekollektivet og vil udmønte sig i et konkret forslag på PK´s generalforsamling i 2018.
Etableringen af sygeplejeetisk råd, blev enstemmigt vedtaget til generalforsamling den 2. november.