Udvikling af sygeplejeetiske retningslinjer og fokus på værdier

Vi har i Grønland ikke fastlagt et særligt sæt sygeplejeetiske retningslinjer eller værdier. Her vil det være vigtigt at bruge ICN´s (International Council for Nurses) internationale kodeks som ramme og samtidig udforme dem, så de passer til den særlige grønlandske kontekst.
Dette kræver fælles drøftelser i sygeplejekollektivet og vil udmønte sig i et konkret forslag på PK´s generalforsamling i 2018.
Etableringen af sygeplejeetisk råd, blev enstemmigt vedtaget til generalforsamling den 2. november.

Klik på billedet og læs hele beskrivelsen.

Vi har samlet en side med link’s til de andre nordiske sygeplejeetiske råd, til det internationale kodeks for sygepleje og til bl.a. Etisk Råd.

Klik her og få idéer og inspiration fra andre som arbejder med etiske problemstillinger.