Fra venstre mod højre: Kristine Fink, Sygeplejerske, valgt fra 2017-2019; Pauline Olesen, Adjunkt, valgt fra 2017-2019; Inuuti Fleischer, Formand,, valgt fra 2017-2020; Rikke Bruun de Neergaard, Næstformand, valgt fra 2017-2020; Lili Holm Kleist, Sygeplejestuderende, valgt fra 2017-2020, Kristina Lundgaard Jeppesen, Sygeplejerske, valgt fra 2017-2019. Det kommer snart et nyt foto hvor også Birthe Kølle er med.

Medlemmer af Sygepleje Etisk Råd i Grønland

Inuuti Fleisher
Formand
60 år. Ledende Regionssygeplejerske for Sermersooq i Sundhedsregion Sermersooq. Base på Dronning Ingrids Sundhedscenter. Uddannet sygeplejerske i 1985.

Rikke Bruun de Neergaard
Næstformand
47 år. Sygeplejefaglig konsulent i Landslægeembedet. Uddannet sygeplejerske i 1999. Cand. mag. filosofi og Kultur-og Sprogmødestudier i 2008.

Birthe Kølle
62 år. Hjemmesygeplejerske i Aasiaat Sygehus. Uddannet sygeplejerske i 1979.

Pauline Olesen
58 år. MSU, Sundhedsfaglig underviser på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Uddannet sygeplejerske i 1999.

Kristina Fink
34 år. Sygeplejerske i Parenkymkirurgisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital. Uddannet sygeplejerske i 2015.

Kristina Lundgaard Jeppesen
29 år. Sygeplejerske i Ortopædkirurgisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital. Uddannet sygeplejerske i 2016.

Lili Holm Kleist
29 år. Sygeplejestuderende på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab i Nuuk, færdiguddannet i juni 2018.

 

Rådet blev enstemmigt vedtaget, valgt og stiftet på PK’s ordinære generalforsamling som blev afholdt den 2. november 2017