Medlemmer af Sygeplejeetisk Råd i Grønland, juni 2019

Birthe Kølle
Hjemmesygeplejerske på Aasisat Regionssygehus. Uddannet sygeplejerske i 1979.
Periode: December 2017 – GF 2019

Inuuti Fleicher
Ledende Regionssygeplejerske for Sermersooq Sundhedsregion. Base på Dronning Ingrids Sundhedscenter.
Uddannet sygeplejerske i 1985.
Periode: GF 2017 – GF 2020

Lili Holm Kleist
Næstformand
Sygeplejerske på Dronning Ingrids Sundhedscenter. Uddannet sygeplejerske i 2018.
Periode: GF 2017 – GF 2020

Paarma Egede Lund
Regional TB sygeplejerske for NV Grønland, med base i Sisimiut. Uddannet sygeplejerske 2017.
Periode: GF 2018 – GF 2021

Pauline Olesen
Suppleant til formandskabet
Sundhedsfaglig underviser på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet. Uddannet sygeplejerske i 1999. MSU.
Periode: GF 2017 – GF 2019

Rikke Bruun de Neergaard
Formand
Sygeplejerske i Uummannaq i perioden april-juni.
Uddannet sygeplejerske i 1999. Cand Mag Filosofi og Sprogmødestudier i 2008.
Periode: GF 2017 – GF2019

Karen Nørris Christensen
Leder i pleje- og alderdomshjemmet Luuvikasik i Narsaq. Uddannet sygeplejerske i 1998. Specialuddannet som intensiv sygeplejerske i 2011.
Periode: Maj 2019 – GF 2021