Nyt medlem af Rådet

Det etiske råd blev fuldtalligt i december 2017, hvor Birthe Kølle blev medlem.

Der er nu 7 medlemmer, hvoraf 3 er valgt for 2 år og 4 er valgt for 3 år.