Etiske retningslinjer i de nordiske sygeplejerskeorganisationer

Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i Norden.
Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN)


Félag Ìslenskra Hjúkrunarfrædinga. Ethical Standards for Nurses, Iceland


Sykepleiernes Yrkesetiske Retningslinjer, Norge


Svensk Sjuksköterskeförening: ICN’s etiska kod


Sjúkrarøktaretiska Ráðsins, Færøerne


Internationalt sygeplejeetisk kodeks

ICN’s Etiske Kodeks for Sygeplejersker.
International Council of Nurses, ICN
 ​​


Andre nyttige og inspirerende link’s

Det Etiske Råd

Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Autorisationsloven

Reflektionsmodel fra DK: Etisk refleksion i sygeplejen. etiskrefleksionisygepleje-web_002.pdf (dsr.dk)