Tikiusaaq – det lokale fagblad

Tikiusaaq er det lokale fagblad og sekretariatet udgiver det mellem 2 til 4 gange årligt. Kan downloades fra forsiden, ældre udgaver kan rekvireres hos sekretariatet.
Fagbladet indeholder relevante artikler, der hovedsagelig skal afspejle de enkelte medlemmers oplevelser, den kliniske udvikling og kvalitetssikring af sygeplejen i Grønland.

Hvis et medlem mener, at have en historie eller har deltaget i forskning, kvalitetssikring eller undersøgelser, der kunne have interesse for sygeplejersker i Grønland, kan man sende artiklen og billeder elektroniske til sl@pk.gl eller besøge sekretariatet og aflevere en elektronisk udgave.

Det er sekretariatets ønske, at publicere relevante forsknings og udviklingstiltag der har betydning for sygeplejen og kvaliteten af samme, i Grønland.

Plakatpk1

Plakatpk2

Plakatpk3

Tikiusaaq nr. 3 – 2016

Tikiusaaq-30-september-2015-final-1

Tikiusaaq september 2015