OK orientering uge 25

Kære medlemmer,

Den denne uge har PPK haft en dialog med Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg og Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen.

Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg, lyttede til vores frustrationer vedrørende manglende udmøntning af overenskomsten og den manglende dialog med Økonomi- og personale styrelsen.

Det var mit indtryk at Pele Broberg udtrykte vilje til at handle på vores problemer.

Til mødet med Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen, oplyste vi de udfordringer som den manglende udmøntning medførte.

Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen, oplyste at Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg er orienteret om situationen. Økonomi- og personale styrelsen hører under departementet for finanser og hvorfor bl.a. overenskomstforhandlinger ligger udenfor Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen ansvarsområde.

PK har sendt en opfordring til alle medlemmer af Inatsisartut og hele Naalakkersuisut, til at følge og deltage i debatten på vores hjemmeside.

Der er i uge også kommet et §37 spørgsmål om den manglende udmøntning af vores overenskomst.

https://inatsisartut.gl/documents/para3637/2018/spm/119_2018_Overenskomst_sundhedsvaesnet_TMAR_da.pdf

PPK orienterer løbende sundhedskartellet i Danmark om vores situation. Formændene for PPK og sundhedskartellet i DK har ligeledes en løbende dialog om situationen. Sundhedskartellet i Danmark ikke har beføjelser til at blande sig i grønlandske anliggender.

PPK bestyrelsen, ser med særdeles stor alvor på situationen og arbejder ihærdigt for en snarlig løsning.

PPK er i overvejelser i forhold til at begære mægling herom, idet det ikke kan afvises, at den manglende udmøntning må anses for at være et overenskomstbrud. PPK vil i denne sag som i andre holde vores medlemmer orienteret omkring de skridt vi måtte foretage os.

PPK udsendt en pressemeddelelse om store udfordringer med rekruttering bl.a. på grund af den manglende udmøntning.

Undertegnede er blevet interviewet af KNR og Sermitsiaq og de er tilgængelige på internettet.

God weekend

Ken Jensen
Formand for PK og Formand for PPK

Posted on by Ken Jensen in Nyheder