Nyheder

Forslag til generalforsamling i PK

 

Kære medlemmer,

Den 2. november 2017 afholdes generalforsamling i PK.

Vi har ikke endnu modtaget forslag til generalforsamlingen.

Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK ihænde fredag den 1.september 2017. Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring.
Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale.
Alle aktive medlemmer og pensionister, kan stille forslag og har stem-meret. Det er samtidig bestyrelsens forventning at eventuelle forslags-stillere, deltager på generalforsamlingen for her at kunne besvare even-tuelle spørgsmål.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand


17th INTERNATIONAL CONGRESS ON CIRCUMPOLAR HEALTH

Moving Circumpolar Health Forward

1. ANNOUNCEMENT

Welcome to the 17th International Congress on Circumpolar Health, ICCH17

August 12 – 15, 2018, Copenhagen, Denmark.

The ICCH congresses are held every third year in different locations in the circumpolar area and represent the largest scientific meetings worldwide on circumpolar health. The ICCH congresses are
organised by the International Union for Circumpolar Health (IUCH). Presentations within any scientific area relevant to health in circumpolar areas are accepted.

Dates:
August 12 – 15, 2018

Venue:
Panum Institute, Copenhagen, Denmark

Content:
Keynote speakers, oral presentations, poster presentations

Social program:
Tours /events in Copenhagen

Important dates:
Registration opens: October 1, 2017
Abstract submission opens: October 1, 2017
Early abstract deadline: February 1, 2018
Early abstract notification: February 15, 2018
Last call for abstracts: May 1, 2018
Final abstract notification: June 1, 2018
Conference opening: August 12, 2018

Organisers:
International Union for Circumpolar Health
Danish Greenlandic Society for Circumpolar Health

www.icch2018.com