Høringer

PK/PPK er høringspart for forskellige lovforslag, bekendtgørelser, handleplaner, retningslinjer o.a. som vi behandler i bestyrelsen. PK/PPK har herved mulighed for at give vores mening til kende og gøre vores indflydelse gældende, inden forslag behandles og træder i kraft, ligeledes er vi høringspart for ILO konventioner inden disse evt. tiltrædes i Grønland.

Naalakkersuisut’s offentlige høringsportal:    www.naalakkersuisut.gl/da/Høringer