Haste TR-møde om overenskomsten

Kære medlemmer,

PK/PPK har af omveje fået oplyst at arbejdet med at få renskrevet den indgåede overenskomst først for nylig er gået i gang.

PK/PPK finder det ganske urimeligt at PK/PPK skal orienteres på denne måde. Det er ganske urimeligt at Økonomi- og Personale styrelsen ikke orientere PK/PPK løbende i forhold til hvorledes arbejdet med overenskomsten fremskrider. Det er ganske uacceptabelt at Økonomi- og Personalestyrelsen ikke prioriterer samarbejdet med de faglige organisationer. Det er ligeledes uacceptabelt at Økonomi- og Personalestyrelsen ikke prioritere arbejdet med overenskomsten eller den information vi forventer løbende som vi derfor ikke kan videregive til vores medlemmer.

Til orientering har PK/PPK bedt Økonomi- og Personalestyrelsen 3 gange om hvornår vi kunne forvente en overenskomsttekst. Men de har ikke svaret på disse henvendelser.

PK/PPK har gennem hele overenskomst processen været samarbejdsvillig og konsekvent været yderst forstående for de udfordringer Økonomi- og Personalestyrelsen har haft i forhold til at afvikle processen.

PK/PPKs medlemmer har naturligvis en berettet forventning om dels at få information om hvornår deres løn bliver udmøntet dels at få information om hvorledes deres honorering vil være efter den nye overenskomst.

Derfor har PK/PPK spurgt styrelseschef Lars Dencker for Økonomi- og Personalestyrelsen i går den 6. juni 2018 hvor langt processen er og om de oplysninger PK/PPK har fået andetsteds fra er rigtige. Økonomi- og Personale styrelsen har i dag tilsendt PK/PPK et svar uden de angiver en dato for hvornår de forventer at arbejdet med overenskomsten er færdiggjort. Dette er naturligvis langt fra tilfredsstillende og PK/PPK vil følge op på dette.

PK/PPK har indkaldt til et haste TR-møde den 7. juni 2018 for at informere om processen og få diskuteret de fremad rettede tiltag.

Så snart der er nyt vil PK/PPK orientere om det.

Med venlig hilsen

Ken Jensen
Formand for PK og PPK.

Download formandens brev her!

 

Posted on by Ken Jensen in Nyheder