Formandens tale på DSR Kongressen 2018

Indlæg på DSR KONGRES 2018 – Ved Ken Jensen PK FORMAND:

Kære kolleger,

Først og fremmest tak for invitationen til jeres kongres her i Nyborg. Jeg har glædet mig til at overvære de spændende debatter og diskussioner. Jeg har i de sidste 2 dage fået meget inspiration fra debatterne som jeg vil bringe med tilbage til vores egen debat i det grønlandske sundhedsvæsen. Specielt den energi og det engagement som I alle udviser er jeg meget inspireret af.

Jeg er formand for den grønlandske sygeplejefaglige organisation, PK, og derfor også formand for sundhedskartellet i Grønland og er hovedforhandler for sundhedskartellet.

Jeg kom selv til Grønland første gang i år 2000 og har siden været der i flere omgange i ca. 14 år. Jeg faldt, som så mange andre, pladask for naturen i Grønland og arbejdet som sygeplejerske i det grønlandske samfund. Det forhold at man som sygeplejerske har mange forskellige pleje- og behandlings kompetencer samt det balancerede forhold mellem dokumentation og tiden til at være hos patienten, fandt jeg, og finder, meget givende.
Det kan måske synes paradoksalt, at jeg som sygeplejerske med danske rødder, her på kongressen repræsenterer en grønlandsk sygeplejefaglig organisation. Jeg tænker at det afspejler den nødvendighed det er for sundhedsvæsenet i Grønland at kunne rekruttere udenfor egne rækker.

Det er ikke et mål i sig selv at kunne rekruttere udefra og PK så da også gerne at alle sygeplejerskestillinger var besat af fastboende i Grønland. Men med en befolkning på ca. 56.000 individer er det svært for ikke at sige umuligt at dette kan lade sig gøre.

Et af de initiativer som der er gjort i de sidste par år er at der er etableret specialuddannelser indenfor intensiv og anæstesi. Det er et led i at fastholde de ca. 150 grønlandske sygeplejersker som er uddannet i Nuuk gennem de sidste ca. 20 år. Der er et stort ønske fra grønlandske sygeplejersker om at kunne videreuddanne sig i Grønland.

Uagtet at der er både en sygeplejerske- og special uddannelse vil der efter PKs vurdering være behov for hjælp udefra landets grænser. Det er naturligt at man ser mod Danmark og de andre nordiske lande i forhold til rekruttering. Det er meget tilfredsstillende at PK har et godt og velfungerende samarbejde med DSR så de medlemmer der søger mod Grønland kan få det bedste hjælp til de spørgsmål der altid vil være i forhold til at arbejde i Grønland.

Der har fornyligt været valg i Grønland og i fredags blev der udnævnt en ny minister for sundhed og forskning. PK ser frem til et givende samarbejde som gerne skulle bidrage til en sundheds debat hvor de mange udfordringer der er i det grønlandske sundhedsvæsen bliver italesat.

En af de største udfordringer er at overenskomster mellem selvstyret og sundhedskartellet ikke indgås rettidigt. Overenskomstfornyelsen skulle have været indgået i marts 2016 – men er stadig ikke underskrevet til trods for at der lå et underskrevet forhandlingsresultat her i januar måned 2018. PK har gennem hele processen konstant inviteret selvstyret til forhandlinger men PK har måtte konstatere at det tilsyneladende ikke prioriteres af selvstyret.

Sygeplejen udvikler sig også på Grønland. Vi har i 2017 fået etableret et sygepleje etik råd og det første sygeplejefaglige symposium i Grønland planlægges til næste år, 2019, i Nuuk. PK er meget stolte over at være med til at planlægge denne milepæl indenfor sygeplejen i Grønland. Jeg er sikker på at det også vil være interessant for sygeplejersker udenfor Grønland at få indblik i hvordan sygepleje ydes på grønlandsk.

Sluttelig vil jeg gerne sige tillykke med at den neglebidende forhandlingsproces endte med et godt resultat. Det var fantastisk at se at sygeplejersker sammen stod stærke og stolte dag ud og dag ind foran forligsinstitutionen. Det var fantastisk at opleve at det var DSR som stod forrest når sammenholdet var under pres. Udefra set var det fantastisk godt gået at I formåede at få et så godt resultat hjem. PK er helt klar over at de resultater der opnås i Danmark har indflydelse på de områder selvstyret i Grønland ønsker forhandlet og derfor er vi meget taknemmelige for jeres store indsats. PK har fået stor inspiration og fornyet kræfter fra jer til den kommende OK proces som så småt skal til at starte hos os her i efteråret.

Tak for ordet og god kongres.

Download talen i PDF-format her.

Posted on by Ken Jensen in Nyheder