Nuuk, 19.november 2014

Formandens blog:

 

Grønland går til valg 28.november 2014. Vi har på bestyrelsesmødet diskuteret valgkampagnen og har besluttet at sende nedenstående til KNR.

Nedenstående spørgsmål er også sendt til samtlige partier.

 

Set i lyset af det kommende valg savner vi i Peqqissaasut Kattuffiat (PK), at Sundhed og Sundhedsvæsenet bliver sat på dagsorden under valgkampen.

Derfor tillader vi os at komme med følgende spørgsmål, som KNR kan overveje at forholde sig til også:

 

  • Er politikerne villige til at indgå i en debat om, hvilke sygdomme/behandlinger, der skal prioriteres i det grønlandske sundhedsvæsen?
  • Hvordan forholder I jer som politikere til den massive overbelægning på landshospitalet, Dr. Ingrids Hospital?
  • Hvordan vil I som politikere arbejde for nedbringelse af overbelægningen og optimere arbejdsvilkår for sygeplejerskerne i hele sundhedsvæsenet?
  • Vil den kommende regering fortsætte og arbejde for de strategier der allerede er vedtaget f.eks. Sundhedsstrategien, Inuuneritta II, TB strategien m.fl.
  • Hvilken holdning har I til et regionssygehus i Kommuneqarfik Sermersooq?
  • Hvad er jeres holdning til evt. krav om minimum at arbejde i grønlandske sundhedsvæsen, at man binder sig til f.eks. 2 års ansættelse efter endt uddannelse i grønlandsk regi?

 

 

Som faglig organisation må vi søge at få indflydelse på det politiske niveau, derfor møder vi op på vælgermødet 23.november 2014 og stiller spørgsmål direkte til politikerne.

 

Godt valg, gør brug af jeres demokratiske rettighed.

 

Inuuti Fleischer

Formand