pk.gl

Fonde under PK

Retningslinjer for tildeling af midler fra Peqqissaasut Kattuffiat’s stipendiefond

Formålet med stipendiefonden er at give sygeplejersker mulighed for, at deltage i faglige arrangementer og studiebesøg, både i ind- og udland, således at den kan følge med i udviklingen inden for sygeplejen på forskellige områder, og derved bidrage til fortsat faglig udvikling.

Peqqissaasut Kattuffiat skal til stadighed arbejde for, at samfundet financierer sygeplejerskers faglige udvikling samt iværksættelse af relevante videre og efteruddannelsesmuligheder.

Fonden består af et grundbeløb, fastsat af bestyrelsen, samt af 1% af de aktive medlemmers kontingent, som årligt henlægges i fonden.

Kriterier for ansøgningsfrist og udbetalinger fra stipendiefonden udarbejdes af bestyrelsen og forevises generalforsamlingen.

Ansøgninger skal være Peqqissaasut Kattuffiat i hænde senest den 1. i hver måned. Stipendiefondens midler administreres af Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse.

Stipendietyper:
Stipendier tildeles kun aktive medlemmer af Peqqissasut Kattuffiat.

Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse kan bevilge stipendier af fire typer:

  • Stipendier til ansøgere der i forvejen ikke modtager støtte fra eksempelvis kursusfonden under PPK overenskomsten.
  • Stipendier til studiebesøg, konferencer og deltagelse i kortere kurser i Grønland eller norden.
  • Stipendier til studiebesøg og / eller konferencer i andre arktiske lande.
  • Stipendier til sygeplejestuderende, såvel i grunduddannelses- som videre uddannelsesforløb. Som grundlag for bestyrelsens beslutning om at tildele stipendier til medlemmer skal foreligge en ansøgning fra medlemmet, indeholdende oplysning om efter- og videreuddannelse, seneste ansættelse, øvrige videnskabelige kvalifikationer, projektbeskrivelse, studieplan og tidsplan samt budget. Bestyrelsen kan forudsætte, at stipendiemodtageren delagtiggøre Peqqissaasut Kattuffiat’s medlemmer i det faglige udbytte til gavn for den sygeplejefaglige udvikling.


Der kan tildeles stipendier op til kr. 5.000. I særlige tilfælde kan der bevilges beløb ud over kr. 5.000. Stipendiet er alene dækkende for ophold, rejser og deltagergebyrer.
Der ydes ikke økonomisk støtte til diæter, gaver, lommepenge og lignende.
Godkendt af bestyrelsen den 5. september 2012. Forelagt generalforsamlingen den 1. november 2012.