Archives

Isumaqatigiissut nutaaq ataatsimut isigalugu akissarsianik appartitsinngilaq

december 5th, 2018 (No Comments)

Peqqissaasut Kattuffianni siulersuisunit/ siulittaasoq Ken Jensen, siulittasup tullia Heidi Kristensen, Gitte Edvardsen, Christina Brogaard, Tania Vodstrup, Kristina L. Jeppesen, Mariano Vasquez. Avisimi Sermitsiami novembarip ulluisa 29-anni saqqummersumi isumaqatigiissut, peqqissaasunit PK-milu ilaasortanit qinersinissaminnik toqqaasut (qinersisinnaasut 59%-ii) 95 %-iinit akuersissutaasoq isornartorsiorneqarpoq. Arlallit isumaat naapertorlugu suna taasissutigisimanerlugu naammattumik ilisimasimanngilaat. Imaappoq isumaqatigiissutip immikkuualuttortai ilisimasimanngilaat. Siulersuisut isornartorsiut akueralugu tiguaat, maannalu […]

Ny overenskomst sænker ikke lønnen samlet set

december 1st, 2018 (No Comments)

Af bestyrelsen for PK, formand Ken Jensen, næstformand Heidi Kristensen, Gitte Edvardsen, Christina Brogaard, Tania Vodstrup, Kristina L. Jeppesen, Mariano Vasquez. I Sermitsiaq den 29.11. rejses der kritik af den indgåede overenskomst, som blev vedtaget af 95 % af de sygeplejersker og medlemmer af PK, der valgte at stemme (stemmeprocenten var 59 %). Der er […]

Åbent brev – af tidligere formænd for Peqqissaasut Kattuffiat, Karin Holler, Inuuti Fleischer og Birtha Bianco

november 30th, 2018 (No Comments)

Det er med stor bekymring og omsorg for sygeplejerske- og sundhedsområdet, at vi vælger at komme med input til den situation, der er opstået i forbindelse med udgivelse af de nye overenskomster. Overenskomster som medlemmerne har ventet rigtig længe på, og som nu er indirekte årsag til konflikter med alvorlige beskyldninger. Uden at vi i […]

Nyhedsbrev fra sygeplejeetisk Råd i Grønland

november 1st, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer Til generalforsamlingen sidste år blev der etableret et Etisk Råd i Grønland – med det formål at Synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen Støtte medlemmer som oplever etiske dilemmaer Udvikle etiske retningslinjer   Vi har i årets løb opstartet processen om at udvælge værdier, som har betydning i sygeplejen i Grønland. Dette udvikles inden […]

OK orientering uge 39

oktober 26th, 2018 (No Comments)

Kære Medlemmer. PK afventer stadigvæk svar fra overenskomstafdelingen, i forhold til PPKs kommentarer, som vi sendte ultimo august. PK har i forrige uge spurgt ind til, hvornår vi kan forvente en redigeret overenskomst tekst. Økonomi og Personalestyrelsen  har svaret for en uge siden, at de arbejder hårdt på at få overenskomsterne rettet til. De har […]

Valg til PK’s bestyrelse

september 13th, 2018 (No Comments)

Kære PK medlemmer. Er du kandidat til en post i PK’s bestyrelse? Organisationens arbejde ledes af en bestyrelse, som er på valg hvert tredje år, jf. PK’s vedtæger §9 om bestyrelsen. I år er det de menige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. I 2019 er der valg til formandsposten. Alle aktive medlemmer, samt pensionister er […]

Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd

september 13th, 2018 (No Comments)

Vi har for første gang haft et grønlandsk sygeplejeetisk råds delegation på det Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd. Se mere på Facebook: https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat/?hc_ref=ARQD9gSj_5_jLK_wMJDFz69kNybWpIOgk8M6v7N55nFWvJFoGqXHmziW8oXMyvxSMzg&__xts__[0]=68.ARBaiywAVNSHicUnNR3zos8GAQ3BLBG4sU4w-ldbpDS6Z4Sg3kjaVmcI8STeCOkM4KAli-b8nrq1gfbMTK8pk6vNbV02zGgo_7TE-jCB1GTzQ-q92somrNUehnRL3r3aFjUrqBDSw9koMLv9lGEEJLRGaJTH1N5w8ti_k9U85tqUsvKvny7WBQ&__tn__=kC-R

OK orientering uge 31

september 4th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Der er fortsat fremdrift i forhold til renskrivningen af overenskomsterne. PPK har gennemgået de tilsendte tekster og sendt kommentarer retur til ASA. PPK har ligeledes modtaget udkast til de sidste tekster, der nu skal grundigt gennemarbejdes. Med venlig hilsen Ken Jensen Formand for PK og Formand for PPK

Tid til forslag til generalforsamling

august 5th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Torsdag den 1. november 2018 afholdes generalforsamling i PK. Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK i hænde lørdag den 1. september 2018. Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring. Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale. Alle aktive medlemmer […]

OK orientering uge 25

juni 29th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Den denne uge har PPK haft en dialog med Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg og Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen. Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg, lyttede til vores frustrationer vedrørende manglende udmøntning af overenskomsten og den manglende dialog med Økonomi- og personale styrelsen. Det var mit indtryk at Pele Broberg […]