Archives

Nyhedsbrev fra sygeplejeetisk Råd i Grønland

november 1st, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer Til generalforsamlingen sidste år blev der etableret et Etisk Råd i Grønland – med det formål at Synliggøre etiske problemstillinger i sygeplejen Støtte medlemmer som oplever etiske dilemmaer Udvikle etiske retningslinjer   Vi har i årets løb opstartet processen om at udvælge værdier, som har betydning i sygeplejen i Grønland. Dette udvikles inden […]

OK orientering uge 39

oktober 26th, 2018 (No Comments)

Kære Medlemmer. PK afventer stadigvæk svar fra overenskomstafdelingen, i forhold til PPKs kommentarer, som vi sendte ultimo august. PK har i forrige uge spurgt ind til, hvornår vi kan forvente en redigeret overenskomst tekst. Økonomi og Personalestyrelsen  har svaret for en uge siden, at de arbejder hårdt på at få overenskomsterne rettet til. De har […]

Valg til PK’s bestyrelse

september 13th, 2018 (No Comments)

Kære PK medlemmer. Er du kandidat til en post i PK’s bestyrelse? Organisationens arbejde ledes af en bestyrelse, som er på valg hvert tredje år, jf. PK’s vedtæger §9 om bestyrelsen. I år er det de menige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. I 2019 er der valg til formandsposten. Alle aktive medlemmer, samt pensionister er […]

Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd

september 13th, 2018 (No Comments)

Vi har for første gang haft et grønlandsk sygeplejeetisk råds delegation på det Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd. Se mere på Facebook: https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat/?hc_ref=ARQD9gSj_5_jLK_wMJDFz69kNybWpIOgk8M6v7N55nFWvJFoGqXHmziW8oXMyvxSMzg&__xts__[0]=68.ARBaiywAVNSHicUnNR3zos8GAQ3BLBG4sU4w-ldbpDS6Z4Sg3kjaVmcI8STeCOkM4KAli-b8nrq1gfbMTK8pk6vNbV02zGgo_7TE-jCB1GTzQ-q92somrNUehnRL3r3aFjUrqBDSw9koMLv9lGEEJLRGaJTH1N5w8ti_k9U85tqUsvKvny7WBQ&__tn__=kC-R

OK orientering uge 31

september 4th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Der er fortsat fremdrift i forhold til renskrivningen af overenskomsterne. PPK har gennemgået de tilsendte tekster og sendt kommentarer retur til ASA. PPK har ligeledes modtaget udkast til de sidste tekster, der nu skal grundigt gennemarbejdes. Med venlig hilsen Ken Jensen Formand for PK og Formand for PPK

Tid til forslag til generalforsamling

august 5th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Torsdag den 1. november 2018 afholdes generalforsamling i PK. Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK i hænde lørdag den 1. september 2018. Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring. Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale. Alle aktive medlemmer […]

OK orientering uge 25

juni 29th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Den denne uge har PPK haft en dialog med Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg og Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen. Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg, lyttede til vores frustrationer vedrørende manglende udmøntning af overenskomsten og den manglende dialog med Økonomi- og personale styrelsen. Det var mit indtryk at Pele Broberg […]

§37 spørgsmål

juni 22nd, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Vi skrev i fredag den 15.juni 2018 til alle medlemmer af Inatsisartut. Der har været flere politikere der har henvendt sig til os efterfølgende. Helt konkret er der stillet et §37 spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende den manglende udmøntning af vores overenskomst. Det er positivt at der nu fra politisk hold er øget fokus […]

Overenskomst – Debat

juni 20th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, PPK, sundhedskartellet i Grønland, har i den forrige uge konstateret at økonomi- og personalestyrelsen ikke har færdiggjort renskrivningen af den indgået overenskomst tekst. Det betyder konkret for alle der arbejder under PPK overenskomsterne, at udmøntning af ensretningsprojektet indenfor sundhedskartellet ikke udmøntes som forventet. PPK har forespurgt økonomi- og personalestyrelsen flere gange om en […]

Haste TR-møde om overenskomsten

juni 7th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, PK/PPK har af omveje fået oplyst at arbejdet med at få renskrevet den indgåede overenskomst først for nylig er gået i gang. PK/PPK finder det ganske urimeligt at PK/PPK skal orienteres på denne måde. Det er ganske urimeligt at Økonomi- og Personale styrelsen ikke orientere PK/PPK løbende i forhold til hvorledes arbejdet med […]