Archives

Valg til PK’s bestyrelse

september 13th, 2018 (No Comments)

Kære PK medlemmer. Er du kandidat til en post i PK’s bestyrelse? Organisationens arbejde ledes af en bestyrelse, som er på valg hvert tredje år, jf. PK’s vedtæger §9 om bestyrelsen. I år er det de menige bestyrelsesmedlemmer der er på valg. I 2019 er der valg til formandsposten. Alle aktive medlemmer, samt pensionister er […]

Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd

september 13th, 2018 (No Comments)

Vi har for første gang haft et grønlandsk sygeplejeetisk råds delegation på det Nordiske Træf for Sygeplejeetiske råd. Se mere på Facebook: https://www.facebook.com/Peqqissaasutkattuffiat/?hc_ref=ARQD9gSj_5_jLK_wMJDFz69kNybWpIOgk8M6v7N55nFWvJFoGqXHmziW8oXMyvxSMzg&__xts__[0]=68.ARBaiywAVNSHicUnNR3zos8GAQ3BLBG4sU4w-ldbpDS6Z4Sg3kjaVmcI8STeCOkM4KAli-b8nrq1gfbMTK8pk6vNbV02zGgo_7TE-jCB1GTzQ-q92somrNUehnRL3r3aFjUrqBDSw9koMLv9lGEEJLRGaJTH1N5w8ti_k9U85tqUsvKvny7WBQ&__tn__=kC-R

OK orientering uge 31

september 4th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Der er fortsat fremdrift i forhold til renskrivningen af overenskomsterne. PPK har gennemgået de tilsendte tekster og sendt kommentarer retur til ASA. PPK har ligeledes modtaget udkast til de sidste tekster, der nu skal grundigt gennemarbejdes. Med venlig hilsen Ken Jensen Formand for PK og Formand for PPK

Tid til forslag til generalforsamling

august 5th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Torsdag den 1. november 2018 afholdes generalforsamling i PK. Iflg. vedtægterne skal forslag senest være PK i hænde lørdag den 1. september 2018. Bestyrelsen bringer derfor dette venligst i erindring. Bestyrelsen beder om, at forslag skal være skriftligt motiverede samt der skal være foretaget eventuelle konsekvensberegninger og andet relevant materiale. Alle aktive medlemmer […]

OK orientering uge 25

juni 29th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Den denne uge har PPK haft en dialog med Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg og Naalakkersuisut for Sundhed og forskning, Doris J. Jensen. Naalakkersuisut for Finanser, Pele Broberg, lyttede til vores frustrationer vedrørende manglende udmøntning af overenskomsten og den manglende dialog med Økonomi- og personale styrelsen. Det var mit indtryk at Pele Broberg […]

§37 spørgsmål

juni 22nd, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, Vi skrev i fredag den 15.juni 2018 til alle medlemmer af Inatsisartut. Der har været flere politikere der har henvendt sig til os efterfølgende. Helt konkret er der stillet et §37 spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende den manglende udmøntning af vores overenskomst. Det er positivt at der nu fra politisk hold er øget fokus […]

Overenskomst – Debat

juni 20th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, PPK, sundhedskartellet i Grønland, har i den forrige uge konstateret at økonomi- og personalestyrelsen ikke har færdiggjort renskrivningen af den indgået overenskomst tekst. Det betyder konkret for alle der arbejder under PPK overenskomsterne, at udmøntning af ensretningsprojektet indenfor sundhedskartellet ikke udmøntes som forventet. PPK har forespurgt økonomi- og personalestyrelsen flere gange om en […]

Haste TR-møde om overenskomsten

juni 7th, 2018 (No Comments)

Kære medlemmer, PK/PPK har af omveje fået oplyst at arbejdet med at få renskrevet den indgåede overenskomst først for nylig er gået i gang. PK/PPK finder det ganske urimeligt at PK/PPK skal orienteres på denne måde. Det er ganske urimeligt at Økonomi- og Personale styrelsen ikke orientere PK/PPK løbende i forhold til hvorledes arbejdet med […]

Formandens tale på DSR Kongressen 2018

maj 25th, 2018 (No Comments)

Indlæg på DSR KONGRES 2018 – Ved Ken Jensen PK FORMAND: Kære kolleger, Først og fremmest tak for invitationen til jeres kongres her i Nyborg. Jeg har glædet mig til at overvære de spændende debatter og diskussioner. Jeg har i de sidste 2 dage fået meget inspiration fra debatterne som jeg vil bringe med tilbage […]

Suppleringsvalg 2018

maj 22nd, 2018 (No Comments)

Anmeldelse af kandidat til suppleringsvalg til Bestyrelsen i Peqqissaasut Kattuffiat Maj 2018 Peqqissaasut Kattuffiat’s bestyrelse har 3 pladser til bestyrelsen og 2 suppleant pladser ledige, hvortil der kan kandideres og vælges i alt 5 nye medlemmer! Som medlem af PK’s bestyrelse vil du være med til at effektuere generalforsamlingens beslutninger og samtidig får du stor […]