Praktiske forhold

A-kasse
Begrebet eksisterer ikke i Grønland. Man tilrådes ikke at melde sig ud af DSA inden evt., udrejse, idet man ikke vil kunne melde sig ind igen under opholdet i Grønland. Ved udrejse fra Danmark til Grønland, skal man derfor fortsat betale til Danske Sygeplejersker Arbejdsløshedskasse (DSA), hvilket ikke er ensbetydende med samtidig betalt kontingent til DSR eller PK. Medlemskontingentet af DSR eller PK, er et selvstændigt kontingent der ikke har indflydelse på DSA kontingentet.

Autorisation:
Sygeplejersker skal have grønlandsk autorisation for at få ansættelse og arbejde som sygeplejerske i Grønland, du finder information og ansøgningsskema på Landslægembedet’s hjemmeside her: http://nun.gl/om-landslaegeembedet/autorisation-af-sygeplejersker/ Hvis du har en nordisk autorisation, kan du umiddelbart få en grønlandsk autorisation – da Grønland har indgået en aftale med de nordiske lande.

Arbejdspladser og praktisk info:
Sygeplejersker kan få ansættelse i det offentlige, enten i en af de fire kommuner’s eller i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, som er den største arbejdsplads for ansatte under PK overenskomst.
PK opfordrer ved ansættelse i Grønland den enkelte sygeplejerske til at kontakte den lokale sygeplejefaglige leder, for spørgsmål om jobbet. Ligeledes opfordrer PK til at du selv gennemgår din ansættelseskontrakt eller får assistance af Pk til dette, for at sikre at indplacering, tillæg osv. er helt som det skal være, inden du skriver under og eventuelt opsiger dit job
Bolig: Hvis der til en stilling anvises bolig, står det i jobopslag og ansættelsesskrivelsen og der betales efter gældende regler.

Skat:
Fuld skattepligt påhviler personer, der har bopæl i Grønland, eller opholder sig i Grønland i mindst 6 måneder uden anden afbrydelse end ferie og lignende. Se link til SKAT, Grønland http://aka.gl/~/media/Skattestyrelsen/Vejledninger/DK/Vejledning%20for%20tilflyttere/I1%20marts%202014.pdf
Det grønlandske Sundhedsvæsen, har udarbejdet en håndbog om at flytte til Grønland, med rigtig god og praktisk information om bl.a. arbejdspladsen, bolig, skat, rettigherder, geografien, samt en beskrivelse af de forskellig arbejdsplader i landet, du finder den her http://www.peqqik.gl/~/media/Bundikoner_Footerpages/Job-og-uddannelse/Grundbog-om-at-flytte-til-Grønland-og-arbejdet-i-SHV.ashx?la=da-DK

Forsikring:

Ansatte i Grønland er dækket af den lovpligtige arbejdsgiver forsikring, således du er dækket hvis du er så uheldig at komme ud for en anerkendt arbejdsskade. Se www.cfa.gl
For dine private forsikringer, anbefales det at du kontakter dit eget forsikringsselskab, da der i nogle forsikringsaftaler er begrænsninger i forhold til udrejse og bosættelse i Grønland.