Overenskomstforhandlinger og andre løbende forhandlinger
Peqqissaasut Kattuffiat forhandler overenskomster og andre aftaler for medlemmerne.
Forberedelsen, forhandlinger og efterfølgende opfølgning på aftaler og deres overholdelse afkræver sekretariatet et stort arbejde.
Alt forhandlingsarbejde ønsker PK, at effektuerer i tæt samarbejde, dialog og god tone med de respektive partere. Pk sætter en ære i, at opnå de bedst mulige aftaler for medlemmerne.

Generelle overenskomstfornyelser hvert 2. eller 3. år.:

  • Opsigelse af overenskomster og aftaler.
  • Indsamling af krav fra medlemmerne samt mandatfastsættelse.
  • Bearbejdning af kravene i form af prioritering, etablering af argumentation og dokumentation for de enkelte krav samt økonomiske konsekvensberegninger.
  • Selve forhandlingen om ny overenskomst med Grønlands Landsstyre: Strategi- og taktikplanlægning, selve forhandlingen med løbende justering og afklaring af forhandlingspositioner, afslutning af forhandling, forelæggelse af resultat, evt. afstemning om resultat, udmøntning af resultat i form af udarbejdelse af nye overenskomster og aftaler.

Løbende forhandlinger i overenskomstperioden, hvor proceduren i store træk er som ovenfor:

  • Klassificering af nye tjenestemandsstillinger.
  • Pulje- eller andre omklassificeringsforhandlinger.
  • Lønfastsættelse ved forhandling af nyoprettede overenskomststillinger.
  • Forhandling af funktionsbestemte tillæg.
  • Forhandling/fortolkning om arbejdstid/rådighed/vagttjeneste m.v.
  • Forhandling om anciennitet.